STEP 3 - korak u bolju školu


PROJEKTNI BROJ:  2022-1-HR01-KA120-SCH-000107996

Erasmus+  Ključna aktivnost 1 - Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

Trajanje projekta: 1 godina (1. 6. 2023. - 31. 8. 2024.)

Nositelj projekta: Škola za cestovni promet, Zagreb

Koordinator projekta: Renata Heljić, nastavnik - mentor

Projekt STEP 3 provodi Škola za cestovni promet iz Zagreba.

Cilj projekta jasno je naznačen u njegovu nazivu: Korak u bolju školu (Step Towards the Educational Prosperity).

Projekt STEP 3 nastavak je našeg višegodišnjeg nastojanja da stvorimo sigurno i pozitivno okruženje za učenje, rast i razvoj naših učenika, poticajno okruženje za rad nastavnika i svih djelatnika te veću motiviranost i zadovoljstvo učenika i nastavnika u svakodnevnom radu. Želimo da naša škola bude centar izvrsnosti u kojem se poučava i uči najsuvremenijim metodama i alatima koji doprinose stjecanju ključnih kompetencija potrebnih modernom gospodarstvu i europskom tržištu te promicanju izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Specifični ciljevi projekta su:

1: Povećati kvalitetu poučavanja, podrške u učenju i motivaciju učenika za učenje kreativnim metodama poučavanja i inovativnom upotrebom IKT tehnologija

2: Razvijati školsku preventivnu strategiju kroz holistički pristup zdravlju

3: Unaprijediti jezične, socijalne, građanske i multikulturalne kompetencije učenika i nastavnika.

U projektu će uz 4 nastavnika, članice stručno-pedagoške službe (defektologinja, školska psihologinja), školska tajnica i ravnatelj po prvi puta sudjelovati i 7 učenika.

Nastavnici i članovi stručno-pedagoške službe će kroz hospitacije na nastavi kod svojih europskih kolega (job shadowing), na strukturiranim tečajevima koji uključuju poučavanje i učenje kreativnim nastavnim tehnikama i metodama te kroz studijske posjete školama i drugim obrazovnim ustanovama podići  kvalitetu njihova poučavanja i učenja, a kod učenika doprinijeti razvoju motivacije za učenje, te ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Učenici će u sklopu projekta svojim vršnjacima u drugim europskim školama predstaviti našu školu i školske projekte koje trenutno provode u okviru izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta. Cilj mobilnosti učenika je uspostavljanje  suradnje s vršnjacima u drugim europskim strukovnim školama radi izgradnje suradničkog ozračja i rada na budućim zajedničkim projektima kroz koje će povećati svoje stručne i jezične kompetencije te se upoznati s kulturom i običajima zemlje u koju odlaze.

Stručno usavršavanje školskog osoblja bit će usmjereno na razvijanje partnerskog odnosa roditelja i škole kao i na procese digitalizacije uredskog poslovanja u svrhu podizanja  kvalitete administrativnih usluga i podrške učenicima.

Učenje u multikulturalnom okruženju omogućit će povećanje osobnih, stručnih i jezičnih kompetencija i profesionalni razvoj učenika, nastavnika i osoblja te povećati razumijevanje drugih kultura i osjećaj pripadnosti europskom građanskom identitetu. Projektne aktivnosti omogućit će stvaranje novih kontakata u svrhu uspostavljanja i provedbe budućih partnerstava. Osim toga, povećat će kompetencije školskog menadžmenta za upravljanje i vođenje te nastavak pozitivnih promjena u smjeru modernizacije i internacionalizacije ustanove, u skladu sa školskim Razvojnim planom i Strategijom internacionalizacije.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme