"New skills for green technologies"


Cilj projekta "New skills for green technologies" je nadogradnja stručnih i profesionalnih kompetencija strukovnih nastavnika kroz razmjenu iskustava i dobre prakse vezanih uz inovativne metode podučavanja i treninga vozača s kolegama iz Finske.

 Zadaće projekta su slijedeće:

- upoznati sustav strukovnog obrazovanja u Finskoj,

- upoznati finski sustav edukacije i treninga vozača,

- unaprijediti znanja o poučavanju i treningu vozača zasnovanom na računalnim instrukcijama i simulaciji,

- unaprijediti znanja i vještine o poučavanju i treningu tzv. eko-vožnje,

- upoznati nastavne kurikulume iz područja prometa i logistike,

- unaprijediti znanja o načinima organizacije stručno-teorijske nastave i praktične nastave.

U projektu sudjeluju nastavnici Škole za cestovni promet iz Zagreba koji sudjeluju u početnom strukovnom obrazovanju za zanimanje "vozač motornog vozila" te u ostalim oblicima stjecanja kvalifikacije za navedeno zanimanje. Osim teoretskih predmeta, nastavnici organiziraju i vode praktičnu nastavu te izvode trening učenika/kandidata u stjecanju vještine vožnje.

U programu stručnog usavršavanja sudjelovat će 8 nastavnika, od čega 6 nastavnika koji izvode teorijsku nastavu i 2 instruktora (trenera) vještine vožnje.

Program stručnog usavršavanja u trajanju od jednog tjedna (pet radnih dana) bit će realiziran u suradnji s Loimaa Vocational and Adult College iz Finske. Za stručno usavršavanje odabrana je finska strukovna škola jer je finski model edukacije i treninga vozača bio podloga za kreiranje novog pristupa poučavanju vozača zasnovanog na tzv. GDE-matrici (Goals for Driving Education).

Sudjelovanjem u stručnom usavršavanju nastavnici će unaprijediti svoja postojeća znanja i vještine potrebne za obrazovanje u području prometa i logistike, posebno za edukaciju i trening vozača. Stečena znanja, iskustva i vještine ugradit će u nastavne planove i programe i tako utjecati na povećanje motivacije svojih učenika za aktivno sudjelovanje u nastavi. Osim toga, sudionici će unaprijediti jezične kompetencije (posebno komunikaciju na engleskom jeziku), jačati europsku dimenziju učenja te unaprijediti razumijevanje kulture i mentaliteta nama daleke europske zemlje.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme