2011 Leonardo da Vinci VETPRO


"Implementacija europskih iskustava u hrvatski obrazovni kurikulum prometa i logistike"

 

Projekt "Implementacija europskih iskustava u hrvatski obrazovni kurikulum prometa i logistike" je prvi projekt koji je naša škola prijavila i uspješno realizirala u okviru Programa za cjeloživotno učenje – potprogram Leonardo da Vinci.

Cilj projekta bio je nadogradnja stručnih i profesionalnih kompetencija strukovnih nastavnika kroz razmjenu iskustava vezanih uz inovativne metode iz područja strukovnog obrazovanja s kolegama iz R Slovenije, te povezivanje strukovnog obrazovanja s gospodarstvom. Za stručno usavršavanje odabrali smo Sloveniju zbog naše zajedničke prošlosti, razumijevanja jezika te uspješne suradnje sa slovenskim školama na prethodnim projektima.

U okviru projekta sedmero nastavnika strukovnih predmeta (Tomislav Ćurković, Tomislav Fabijanić, Dražen Kobasić, Snježana Kovač, Tomislav Kučina, Marija Robić i Sanja Tirić) boravilo je u Sloveniji na sedmodnevnom stručnom usavršavanju (od 11. do 17. rujna 2011. godine).

Projekt je proveden u suradnji s pet partnerskih ustanova:

  • Center R Slovenije za poklicno izobražovanje
  • Šolski center Celje
  • Prometnotehniški inštitut, Ljubljana
  • Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.
  • Avto-moto zveza Slovenije.

U Centru R Slovenije za poklicno izobražovanje upoznali smo se sa sustavom strukovnog obrazovanja u R Sloveniji i obrazovnim kurikulumom iz područja prometa i logistike te s novostima na području strukovnog obrazovanja, posebno vezano uz obrazovanje i/ili osposobljavanje vozača.

S kolegama iz Srednje šole za strukovne dejavnosti in logistiku iz Celja razmijenili smo iskustva o nastavnim metodama, načinu organizacije stručno-teorijske i praktične nastave te suradnji strukovnih škola i gospodarstva. Osim toga, upoznali smo se s oblicima osposobljavanja i/ili obrazovanja i licenciranja profesionalnih vozača te s oblicima provođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba u Šolskom centru Celje.

U Javnom podjetju Ljubljanski potniški promet upoznali smo se s organizacijom ljubljanskog putničkog prometa i sustavom naplate usluge prijevoza u javnom putničkom prometu te sa zahtjevima radnog mjesta prometnog tehničara. Uz to, upoznali smo se s radom stanice za tehničku ispravnost vozila i servisne radionice, a posebno glede servisa tahografa i ugradnje limitatora brzine na motorna vozila.

Tijekom stručne posjete Prometnotehniškom inštitutu predstavljeni su nam znanstveno-istraživački projekti s područja prometa te studije i prijedlozi prometnih rješenja u Ljubljani. Posjetili smo i Centar za nadzor i vođenje prometa DARS i upoznali se s načinom upravljanja i kontrole prometa na autocestama u Sloveniji te s radom informativnog centra za promet.

Djelatnici Avtomoto zveze Slovenije predstavili su nam rad autoškole i upoznali nas s programom obuke kandidata za vozača te s mogućnostima rada na simulatorima za »A« i »B« kategoriju. Osim toga, upoznali smo se s radom Centra sigurne vožnje Vransko gdje su nam demonstrirani elementi  treninga sigurne vožnje.

Za odlazak na mobilnost dobro smo se pripremili: upoznali smo se s geografskim i prometnim obilježjima Slovenije, s njenom poviješću, jezikom, književnošću i kulturom. Osim toga, osvježili smo znanje engleskog jezika.

Osim učenja, tijekom boravka u Sloveniji upoznali smo i njene kulturne i prirodne ljepote: Ljubljanu, Celje, Bled, Kranjsku Goru, Rogašku Slatinu…

Kroz projekt mobilnosti stekli smo veliko profesionalno i osobno iskustvo koje je obogatilo naš rad i unaprijedilo nastavni proces. Nastavnici su, osim toga, nemjerljivo unaprijedili svoje međusobne odnose, što se značajno reflektira na radnu klimu i na odnos prema učenicima. Uspješno proveden program stručnog usavršavanja u Sloveniji motivira nas na razvijanje novih ideja i projekata.

mr. Snježana Kovač, prof. savjetnik 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme