Perpetuum mobile 8


PROJEKTNI BROJ:  2023-1-HR01-KA121-VET-000123794

Erasmus+  Ključna aktivnost 1 - Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET)

Trajanje projekta: 1 godina (1. 6. 2023. - 31. 8. 2024.)

Nositelj projekta: Škola za cestovni promet, Zagreb

Koordinator projekta: Željka Turković, dipl. oecc.

 

Cilj projekta Perpetuum mobile 8 je povećanje kvalitete strukovnog obrazovanja u sektoru prometa i logistike, jačanje povezanosti strukovnog obrazovanja s gospodarstvom te internacionalizacija ustanove.

Projekt počiva na dugogodišnjoj suradnji sa EU strukovnim školama, poduzećima i ustanovama a realizirat ćemo ga u suradnji s četiri ustanove iz četiri europske zemlje:  Danska, Nizozemska, Portugal i Slovenija.

U projektu će  sudjelovati  30 učenika i 5 strukovnih nastavnika iz sektora promet i logistika, a obuhvaća dvije aktivnosti:

  1. Mobilnost strukovnih učenika:

Projekt je namijenjen učenicima završnih razreda za zanimanja vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa i tehničar za logistiku i špediciju. Učenici će biti odabrani po principu izvrsnosti u učenju i ponašanju.

Stručna praksa u trajanju od 2 tjedna odvijat će se u poduzećima i u školskim logističkim praktikumima koji su opremljeni suvremenom skladišnom mehanizacijom i opremom koji se koriste u prometno-logističkoj djelatnosti. Stručna praksa  omogućit će učenicima upoznavanje s novim metodama rada i opremom te stjecanje radnog iskustva u međunarodnom radnom okruženju kao i unaprjeđivanje jezičnih kompetencija.

  1. Stručno usavršavanje strukovnih nastavnika:

Kako bi ojačali prijenos i diseminaciju znanja, vještina i dobre prakse među europskim strukovnim školama te povećali povezanost strukovnog obrazovanja i gospodarstva, strukovni nastavnici će sudjelovati na stručnom usavršavanju koje će biti organizirano u obliku job-shadowinga, i provedeno dijelom u školama a dijelom u poduzećima.

U europskim strukovnim školama nastavnici će upoznati obrazovne sustave, posebice strukovne kurikulume u području prometa i logistike, metode rada, opremu i ICT alate koje koriste njihovi kolege-nastavnici te s njima razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse.

Stečena znanja i vještine koristit će modernizaciji postojećih kurikuluma (posebno onog za vozača motornog vozila) i usklađivanju sa zahtjevima gospodarstva i potrebama tržišta rada.

Projektne aktivnosti su opsegom i kvalitetom usklađene sa Strategijom internacionalizacije  i doprinose razvoju i internacionalizaciji ustanove.

Stručna praksa učenika i stručno usavršavanje nastavnika provedeno u inozemstvu doprinijet će viziji Škole za cestovni promet: pripremiti učenike za ravnopravno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

 

 

 

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme