STEP - Korak u bolju školu


 Cilj projekta jasno je naznačen u njegovu nazivu: Korak u bolju školu (Step Towards the Educational Prosperity). Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Naš je cilj stvoriti sigurno i pozitivno okruženje za učenje, rast i razvoj učenika, poticajno okruženje za rad nastavnika i svih djelatnika te veću motiviranost i zadovoljstvo učenika i nastavnika u svakodnevnom radu. Kreativnost i inovativnost je bit učenja i poučavanja. Želimo da naša škola bude centar izvrsnosti u kojem se poučava i uči najsuvremenijim metodama i alatima koji doprinose stjecanju ključnih kompetencija potrebnih modernom gospodarstvu i europskom tržištu rada.

U projektu će sudjelovati nastavnici općeobrazovnih predmeta, članovi stručno-pedagoške službe (defektologinja, školska psihologinja) i ravnateljica. Na strukturiranim tečajevima koji uključuju poučavanje i učenje kreativnim nastavnim tehnikama i metodama te studijske posjete školama i drugim obrazovnim ustanovama, nastavnici i osoblje će steći kompetencije koje će povećati kvalitetu njihova poučavanja i učenja, a kod učenika doprinijeti povećanju motivacije za učenje,  razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i boljim postignućima. Stručno usavršavanje školskog osoblja bit će usmjereno na razvijanje sustavnog rada s učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, te prevenciji elektronskog zlostavljanja.

Učenje u multikulturalnom okruženju omogućit će povećanje osobnih, stručnih i jezičnih kompetencija i profesionalni razvoj nastavnika i osoblja, te povećati razumijevanje drugih kultura i osjećaj pripadnosti europskom građanskom identitetu. Projektne aktivnosti omogućit će stvaranje novih kontakata u svrhu uspostavljanja i provedbe budućih partnerstava. Osim toga, povećat će kompetencije školskog menadžmenta za upravljanje i vođenje te nastavak pozitivnih promjena u smjeru modernizacije i internacionalizacije ustanove, u skladu sa školskim Razvojnim planom i Strategijom internacionalizacije.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme