LEMO - Learning E-Mobility


LEMO - Learning E-Mobility

O električnim vozilima donedavno se razmišljalo kao o jednom u nizu alternativnih vrsta pogona. Posljednjih nekoliko godina, uslijed stalno rastućih cijena naftnih derivata i rastuće svijesti o nužnosti razvoja održive mobilnosti temeljene na obnovljivim izvorima energije, električna vozila postala su neizostavni dio ponude svih svjetskih proizvođača automobila. Polako ali nezaustavljivo, električni automobili počinju zauzimati svoje mjesto  u prometu,  osobito u urbanim sredinama.

Škola za cestovni promet iz Zagreba već je prethodnim projektom Europe Electric Car (Leonardo da Vinci Partnership, 2012-2014) započela usklađivanje s novim tehnologijama u prometu razvojem kompetencija učenika i nastavnika strukovnih škola kroz edukaciju i trening o električnim automobilima.  Osim toga, uspostavljena je suradnja s proizvođačima i drugim dionicima koji su izravno ili neizravno uključeni u razvoj električnih vozila i prateće infrastrukture. Ovaj projekt logičan je nastavak s posebnim naglaskom na ekološkom aspektu koncepta e-mobilnosti korištenjem električne energije iz obnovljivih izvora.

Glavni cilj projekta je povećanje kvalitete učenja u strukovnom obrazovanju kroz razvoj novog inovativnog obrazovnog modula ELEKTRO MOBILNOST i pratećih alata za učenje i poučavanje (ICT, OER), prijenos i diseminaciju dobre prakse među europskim strukovnim školama te jačanje povezanosti strukovnog obrazovanja i tržišta rada s naglaskom na području e-mobilnosti.

Nositelj projekta je Škola za cestovni promet iz Zagreba, a partneri u projektu su strukovne škola Kouvola Region Vocational College iz Finske i Šolski center Celje iz Slovenije, Energetski institut Hrvoje Požar iz Hrvatske, tvrtke AVANTCAR (Ljubljana, Slovenija), Ducati komponenti (Ludbreg, Hrvatska),  NETEKO (Zabok, Hrvatske),  te ACASA (Barcelona, Španjolska).  Strukovne škole iz Hrvatske, Finske i  Slovenije među ostalim imaju i obrazovne programe vezane uz promet i logistiku u sklopu kojih su se već počele baviti konceptom e-mobilnosti te imaju vlastite električne automobile i dio infrastrukture koja je potrebna za elektro mobilnost. Postojeću infrastrukturu nadogradit će tijekom projekta kako bi služila kao nastavno pomagalo i omogućavala efikasno učenje o cijelom konceptu.

Projekt traje 3 godine, a njegova realizacija može se podijeliti u 3 faze. U prvoj fazi (prvoj godini provedbe) nastavnici i sudionici iz partnerskih ustanova prolaze trening tijekom kojeg izučavaju sastavnice koncepta e-mobilnosti i primjenu koncepta u različitim europskim zemljama. Cilj treninga je povezati obrazovanje i obrazovne stručnjake s tržištem rada i ustanovama koje su eksperti u primjeni koncepta e-mobilnosti, te prijenos znanja, vještina i dobre prakse. U drugoj fazi (drugoj godini provedbe) nastavnici iz strukovnih škola u suradnji s gospodarstvenicima i ekspertima iz primjene koncepta e-mobilnosti kreiraju novi obrazovni modul kao dopunu postojećim kurikulima iz područja prometa i logistike, te inovativne alate za primjenu tog modula u obrazovanju (alate za učenje i poučavanje). Sudionici diseminiraju rezultate projekta organiziranjem seminara za nastavnike iz sektora prometa i logistike u svom okruženju i svu zainteresiranu javnost. U trećoj fazi (trećoj godini provedbe projekta) partnerske škole testiraju novokreirani modul i pripadajuće alate za učenje primjenom u svojim školama. Učenici odlaze na mobilnost u partnerske škole i na taj način evaluiraju modul. Osim toga, učenici iz tri škole međusobno komuniciraju primjenom novih alata i organiziraju završno događanje na projektu  - susrete vlasnika (prerađenih) električnih automobila (u sve tri partnerske zemlje).

Projekt će ostvariti pozitivne učinke kroz usavršavanje stručnog znanja i kompetencija na području e-mobilnosti, razvoj osnovnih i transverzalnih vještina, osuvremenjivanje strukovnih programa i nacionalnog kurikuluma, unapređenje pristupa nastavi. Projektom će biti uspostavljena suradnja između europskih strukovnih škola iz područja prometa i logistike te suradnja između strukovnih škola i gospodarstva čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnije povezivanje i razmjenu iskustava, primjera dobre prakse, organizaciju stručne prakse i mobilnosti za učenike i nastavnike.

Potencijalni dugoročni učinci ovog projekta bit će vidljivi kroz bolje usklađivanje obrazovnog sustava i gospodarstva te popularizaciju ideje e-mobilnosti  čime se podržavaju nastojanja da sve članice EU do 2020. osiguraju udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prijevoza u iznosu od najmanje 10% ukupne potrošnje.

Pratite nas na projektnoj stranici ...

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme