Green Skills 4 VET


Škola za cestovni promet od studenog 2023. godine kao partner sudjeluje u novom Erasmus+ projektu Green Skills 4 VET, čiji je završetak predviđen za listopad 2025. godine.

Tehničke i strukovne škole te proizvodne tvrtke, zajedno sa stručnjacima za strateško savjetovanje, na ovom projektu rade na uvođenju tema o ekološkoj održivosti u škole, primjenjujući iskustveno učenje i učenje temeljeno na radu, na četiri europska strateška industrijska sektora: poljoprivredu, strojarstvo, tekstilnu industriju i logistiku.

Koordinator projekta tvrtka Cisita Parma iz Italije zadužena je za osmišljavanje projektnih aktivnosti i evaluaciju ishoda učenja u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Partneri na projektu su: C. E. Gadda i Frigomeccanica SpA iz Italije, Escola Profissional Agricola Quinta da Lageosa i Associação de Agricultores para Produção Integrada de Frutos de Montanha iz Portugala, Strokovni izobraževalni center Ljubljana i Dolejši Modni Gumbi iz Slovenije, Tokić, d.o.o. i Škola za cestovni promet Zagreb iz Hrvatske i Prospektiker, Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia SA iz Španjolske.

Ciljevi projekta su:

Prijenos stvarnih problema i izazova koji se tiču održivosti okoliša iz industrijskog i poslovnog okruženja u područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se povezivanjem škola i tvrtki uskladila ponuda i potražnja;

Razvijanje i/ili podizanje kompetencija o održivosti okoliša kod nastavnika i učenika strukovnih škola;

Uvođenje novina u kurikulum strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se približilo potrebama tržišta rada;

Uvođenje održivosti okoliša kao samostalnog predmeta u strukovni kurikulum ili kao teme koja se može obrađivati interdisciplinarno, pomoću novih programa učenja temeljenih na radu i problemima izrađenih na osnovu stvarnih poslovnih scenarija;

Razvijanje, na razini strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, inkluzivnih metoda učenja usmjerenih kako bi uključili i motivirali učenike s invaliditetom, niskim postignućima, kulturnim i jezičnim barijerama i, iz tih razloga, izloženih riziku od prekida obučavanja/osposobljavanja.

Ovim projektom bit će ostvareni sljedeći rezultati:

Sektorske studije, pitanja i problemi iz područja  zaštite okoliša, s analizom i fokusom na najrelevantnije i hitne probleme održivosti okoliša unutar proizvodnje za svaki od proizvodnih sektora zastupljenih kod partnera na projektu.

Sudjelovanja tvrtke u projektu sastoje se od stručne, vođene učeničke posjete tvrtki i predavanja i prezentacije studije slučaja o održivosti okoliša tj. predstavljanja izazova učenicima.

Višejezične smjernice s oblikovanjem pojedinačnih studija slučaja u svrhu izrade identične studije.

Jednosektorsko i međusektorsko testiranje temeljeno na radu za rješavanje problema održivosti u proizvodnji i industriji.

Programi osposobljavanja za uključivanje održivosti okoliša kao nastavne discipline u strukovnim ustanovama.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme