SUSTAIN4VET


Od 1. studenog 2021. godine Škola za cestovni promet sudjeluje kao partner u novom Erasmus + projektu Innovative and Sustainable pedagogies for Digital Green Case Study – SUSTAIN4VET. Nositelj projekta je Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba, a predviđeno trajanje projekta je do 31. svibnja 2023. godine.

Inicijalna ideja za pokretanje ovog projekta je bila činjenica da učenici po završetku školovanja za tehničara za logistiku i špediciju imaju mnogo činjeničnog i teorijskog znanja, ali nisu dovoljno upoznati sa situacijama s kojima se mogu susresti u svakodnevnom poslovanju kao niti s inovacijama u logistici. Upravo iz tog razloga kao produkt ovog projekta trebali bi proizaći poslovni slučajevi (situacije) iz kojih bi učenici stekli nova iskustva i upoznali se s načinima rješavanja raznih poslovnih situacija u logistici i kako bi pratili inovativna rješenja u logistici.

Obzirom da te poslovne situacije trebamo provoditi u školi potrebno je razraditi i osmisliti pedagoško-didaktičke metode i metodičke okvire za provođenje i rješavanje poslovnih slučajeva u logistici u nastavi.

Osim Škole za cestovni promet u projekt su uključeni i sljedeći partneri: Association pour le developpement de la formation, professionelle dans les transports iz Francuske, Jyvaskylan ammattikorkeakoulu i Jyvaskylan koulutuskuntayhtyma iz Finske, Šolski center Celje i Strokovni izobrazevalni center, Ljubljana iz Slovenije, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "A.Berenini" iz Italije i Srednja škola Zlatar iz Hrvatske.

Ciljevi ovog projekta su kreirati poslovne slučajeve u logistici kroz koje će nastavnici učenicima moći stvoriti situacije u kojima će učenici koristeći stečena činjenična znanja rješavati konkretne poslovne situacije u logistici i pratiti inovacije na tržištu u području logistike koje je neophodno za uključivanje na tržište rada po završenom školovanju.

https://www.fpz.unizg.hr/sustain4vet/

 

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme