Natječaji za radna mjesta


Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik prometne skupine predmeta _ 20 sati

Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik/ica prometne skupine predmeta 

Natječaj za radno mjesto _ Pomoćnik u nastavi

Natječaj za radno mjesto_Spremačica 

Odluka o izboru kandidata_Nastavnik/ica prometne skupine predmeta 

Odluka o izboru kandidata_ Voditelj računovodstva 

Obavijest o selekcijskom postupku _ Voditelj računovodstva

Natječaj za radno mjesto _ Voditelj/ica računovodstva _ neodređeno puno radno vrijeme 

Odluka o izboru kandidata _ Administrativni referent

Odluka o izboru kandidata _ Nastavnik/ica ekonomske skupine predmeta 

Odluka o izboru kandidata _ Nastavnk/ica matematike 

Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik/ica prometne skupine predmeta 

Selekcijski postupak _ Nastavnik/ica matematike _ nepuno radno vrijeme

Selekcijski postupak _Nastavnik/ica ekonomske grupe predmeta 

Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik/ica matematike _ neodređeno nepuno radno vrijeme 

Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik/ica ekonomske skupine predmeta 

Selekcijski postupak  _ Administrativni Referent

Natječaj za radno mjesto _Administrativni referent 

Odluka o izboru kandidata _ Nastavnik/ica engleskog jezika 

Selekcijski postupak _Nastavnik/ica engleskog jezika 

Odluka o izboru kandidata _ spremačica

Odluka o izboru kandidata nastavnik/ica prometne skupine predemta

Odluka o izboru kandidata _ domar

Natječaj za radno mjesto _ nastavnik/ica engleskog jezika 

Selekcijski postupak _ Domar 

Selekcijski postupak_ Nastavnik prometne skupine predemta_nepuno radno vrijeme 

Natječaj za radno mjesto _ Nastavnik prometne skupine predmeta i praktične nastave 

Odluka o izboru kandidata _ Tajnik 

Natječaj za radno mjesto _ domar  

Odluka o izboru kandidata _ Spremačica

Odluka _ administrativni referent - obrazovanje odraslih 

Natječaj _ spremačica _ 20 sati tjedno

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ice matmetike 

Selekcijski postupak_Tajnik 

Selekcijski postupak - Administrativni referent u obrazovanju odraslih polaznika

Natječaj - Spremačica

Natječaj - nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 Natječaj - Tajnika/ica- 1 izvršitelj/ica, rad na neodredeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj - Administrativni/a radnik/ca u referadi za polaznike obrazovanja odraslih  - 1 izvršitelj/ica, rad na neodredeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Rezultati natječaja - nastavnik matematike - 11.07.2022.

Natječaj za nastavnika matematike  1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST - SELEKCIJSKI POSTUPAK za radno mjesto - Administrativni/a radnik/ca (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Administrativni/a radnik/ca (m/ž), rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Spremač/ica (m/ž), rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA po natječaju za radno mjesto nastavnika/ice matematike

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno (3 mjeseca), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnika/ce matematike na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto spremač/ice na neodređeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto spremač/ice na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto pedagoga/inje na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 12 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnika/ce matematike na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Pedagog/inja - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca prometne skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 
OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnika/ce tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto predavač/ica u autoškoli i instruktor/ica vožnje - rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - Spremač/ica (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno (6 mjeseci), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - predavač/ica u autoškoli i instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Obavijest o provođenju selekcijskog postupka za radno mjesto spremač/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto - instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, - rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica matematike – 1 izvršitelj/ica, -  rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno 

Natječaj za radno mjesto  Nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, -  rad na određeno (do 31. kolovoza 2020. godine), nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedno 

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica prometne skupine predmeta  -  1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena do povratka ravnatelja na poslove nastavnika), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno 

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica (m/ž)  - 1 izvršitelj/ica, -  puno radno vrijeme – 40 sati tjedno -  rad na neodređeno vrijeme - probni rok: 1 mjesec 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnika prometne skupine predmeta i praktične nastave na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto spremač/ica na određeno (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica prometne skupine predmeta i praktične nastave  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno 

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica računalstva  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 33 sata tjedno 

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica (m/ž)  - 1 izvršitelj/ica, -  puno radno vrijeme – 40 sati tjedno -  rad na određeno vrijeme (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice) - probni rok: 1 mjesec 

Natječaj za radno mjesto  1. instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, - rad na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnik/ica matematike na određeno (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto nastavnik/ica iz predmeta prva pomoć u cestovnom prometu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto spremač/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica iz predmeta prva pomoć u cestovnom prometu – 1 izvršitelj/ica, - rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 15 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, - puno radno vrijeme – 40 sati tjedno - rad na neodređeno vrijeme - probni rok: 1 mjesec

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica matematike – 1 izvršitelj/ica, - rad na određeno (do povratka privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto 1. instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, - rad na određeno vrijeme u trajanju 1 godine, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj  za radno mjesto 1. predavač/ica u autoškoli i instruktor/ica vožnje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, - nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno - rad na određeno vrijeme u trajanju: 1 godina

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: 1 referent/ica za polaznike u odjelu za obrazovanje odraslih – 1 izvršitelj/ica, na vrijeme do 12 mjeseci, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto refrent/ica za polaznike  u odjelu za obrazovanje odraslih (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto: Spremač/ica (m/ž) - 1 izvršitelj/ica,- puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, - rad na neodređeno vrijeme

Natječaj za radno mjesto: Referent/ica za polaznike u odjelu za obrazovanje odraslih (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, - puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, - rad na određeno vrijeme do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SELEKCIJSKOG POSTUPKA za radno mjesto računovodstveni radnik (referent) na određeno (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Natječaj za za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: 1. referent/ica za polaznike u odjelu za obrazovanje odraslih, – 1 izvršitelj/ica, na vrijeme do 12 mjeseci, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto: Računovodstveni/a radnik/ica (referent/ica) (m/ž), – 1 izvršitelj/ica, - puno radno vrijeme, - 40 sati tjedno , - rad na određeno vrijeme do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice - probni rok: 3 mjeseca

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, - rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice iz predmeta prometna kultura - 1 izvršitelj/ica, - rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata tjedno

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice matematike – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice matematike – 1 izvršitelj/ica, rad na određeno (do povratka na poslove privremeno nenazočnog radnika), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice prometne skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice iz predmeta prva pomoć u cestovnom prometu – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 15 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto instruktor/ica vožnje (m/ž) - 1 izvršitelj/ica,rad na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice engleskoga jezika – 1 izvršitelj/ica,rad na određeno (do povratka na poslove privremeno nenazočnog radnika), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme