Školski odbor


Školski odbor Škole za cestovni promet

Mandatno razdoblje: 04/2021. - 04/2025.

Sanja Tirić (predsjednica) i Marija Jelić -  predstavnice Nastavničkog vijeća

Martina Sesar (zamjenica predsjednice) - predstavnica Zbora radnika

Dražen Markota - predstavnik Vijeća roditelja

Halgota Vladimir, Rižmarić Tomica, Slavulj Marko - predstavnici Osnivača

 

Poziv na sjednicu Š.O. - 26.8.2019.

Zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 26.9.2019.

Zapisnik s 33. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 10.10.2019.

Zapisnik s 34. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 6.11.2019.

Zapisnik s 35. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 13.11.2019.

Zapisnik s 36. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 9.12.2019.

Zapisnik s 37. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 18.12.2019.

Zapisnik s 38. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 20.1.2020.

Zapisnik s 39. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 31.1.2020.

Zapisnik s 40. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 27.2.2020.

Zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 25.5.2020.

Zapisnik s 42. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 8.6.2020.

Zapisnik s 43. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O.- 9.7.2020.

Zapisnik s 44. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu  Š.O.-20.7.2020.

Zapisnik s 45. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O.- 6.10.2020.

Zapisnik s 46. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 25.11.2020.

Zapisnik s 47. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 22.12.2020.

Zapisnik s 48. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 1.2.2021.

Zapisnik s 49. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 24.3.2021.

Zapisnik s 50. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 12.4.2021.

Zapisnik s 1. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 21.5.2021.

Zapisnik s 2. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 31.5.2021.

Zapisnik s 3. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 9. 7. 2021.

Zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O.13. 9. 2021.

Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O. - 14. 10. 2021.

Zapisnik sa 6. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O. - 23. 11. 2021. 

Zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O. - 22. 12. 2021.

Zapisnik s 8. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O. 2. 2. 2022.

Zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š. O. 28. 2. 2022.

Zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. 2.6.2022.

Zapisnik s 11. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. 8.7.2022.

Zapisnik s 12. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. 29.7.2022.

Zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora 

Poziv na sjednicu Š.O. 6.10.2022.

Zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora 

Poziv na sjednicu Š.O. 9.11.2022. 

Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora 

Zapisnik s 16. sjednice Školskog odbora 

POziv na 17. sjednicu Š.O. _ 17.01.2023. 

Zapisnik s 17. sjednice Školskog odbora

Poziv na 18. sjednicu Š.O. _ 18.01.2023. 

Zapisnik s 18. sjednice Školaskog odbora 

Zapisnik s 19. sjednice Školskog odbora 

Poziv na 20. sjednicu ŠO

Zapisnik s 20. sjednice ŠO

Poziv na 21. sjednicu ŠO

Zapisnik s 21. sjednice ŠO

Poziv na 22. sjednicu ŠO

Zapisnik s 22. sjednice ŠO

Poziv na 23.sjednicu ŠO

Zapisnik s 23. sjednice ŠO

Zapisnik s 24 sjednce ŠO

Zapisnik s 25. sjednice ŠO

Poziv na 26. sjednicu ŠO

Zapisnik s 26. sjednice ŠO

Poziv na 27. sjednicu ŠO 

Zapisnik s 27. sjednice ŠO

Poziv na 28. sjednicu ŠO

Zapisnik s 28. sjednice ŠO

Poziv na 29. sjednicu ŠO

Zapisnik s 29. sjednice ŠO

Poziv na 30. sjednicu ŠO

Zapisnik s 30. sjednice ŠO

 

 

 

 

 

Financijski izvještaj o realizaciji plana prihoda i rashoda

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1.1. do 30.6. 2022.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu

 

Financijsko izvješće za 2021.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1.1. do 30.6. 2021.

Bilješke uz financijsko izvješće 1.1.-30.6.2022.

Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. - opći dio

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

 

Financijsko izvješće za 2020.g.

Financijska izvješća: 1.1.-30.6.2020.

Bilješke uz financijska izvješća 1.1.-30.6.2020.

lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30-6-2020.

 

Financijska izvješća za 2019. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1.siječnja do 30. lipnja 2019.

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o donošenju plana nabave za 2019. godinu.

 

Financijski plan za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. - opći dio

Plan prihoda i primitaka  2016 - 2018.

Plan rashoda i izdataka 2016. - 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj

Izvještaj o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama i drugim pomoćima

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Financijsko izvješće

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.

Financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Pregled sklopljenih ugovora

Rebalans plana nabave 2016.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura zaprimanja i provjere računa te plačanje po računima u Školi za cestovni promet

 

Financijski plan za 2017.godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

Rebalans II plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Financijska izvješća 2016. ( Bilješke )

 

Financijski plan Škole za 2020. godinu

Biljeske uz financijska izvješća 1.1.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.-31.12.2018.

Financijski plan Škole za 2019.

Rebalans financijskog plana Škole za 2018. 

Rebalans financijskog plana Škole za 2018.

Financijski plan za 2018.

II rebalans financijskog plana za 2017.

Plan nabave za 2018.

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 1

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 2

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 3

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 4

Plan nabave za 2019. godinu

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.g. (Bilješke)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (1.siječanj-30.lipanj 2018.)

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018.

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme