Samovrednovanje


SAMOVREDNOVANJE

 

Koliko smo dobri?
Koliko dobri možemo biti?
Kako možemo biti bolji?
Kako možemo učiti od drugih?
 
Temelj kvalitete i uspješnosti škole je opredjeljenje i obveza ravnatelja i svih zaposlenika za poštivanje općih pravila upravljanja, stroga primjena pravila struke pri pružanju usluga učenicima i polaznicima.
 
Pružanje usluga na Školi obavlja se sukladno propisanim tehnikama rada utvrđenim u dokumentima kvalitete koji se temelje na zakonima i standardnim međunarodnim normama.
Dokumente kvalitete prihvatilo je osoblje Škole, koje se obvezalo na strogu primjenu propisanog načina rada u svakodnevnom radu i na stalno unapređivanje istog.
 
Trajni cilj Škole je pružanje najkvalitetnijih usluga vezanih uz odgoj i obrazovanje učenika i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, odnosno stjecanje kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija za cestovni promet i logistiku.
 
Škola će to osigurati
  • dosljednom primjenom svojih obveza utvrđenih programima i planovima rada,
  • pružanjem kvalitetnih usluga učenicima/polaznicima kao prioritetnim ciljem svih zaposlenika,
  • redovitim praćenjem i mjerenjem razine zadovoljstva učenika/polaznika i roditelja,
  • kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnika i ostalih djelatnika,
  • sustavnim načinom poučavanja učenika, poticanjem i unapređivanjem njihovog intelektualnog, tjelesnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostimai sklonostima,
  • razvijanjem svijesti učenika o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
  • odgajanjem i obrazovanjem učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i ljudskim pravima
  • osposobljavanjem učenika za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
  • osposobljavanjem učenika za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,
  • razvijanjem novih i unapređivanjem postojećih programa za obrazovanje u cestovnom prometu i logistici.
Škola će stalno poticati neprestano poboljšavanje kvalitete svog ukupnog rada, koji će se i dalje temeljiti na smjernicama i sugestijama učenika/polaznika i roditelja, zainteresiranih strana i vlastitih zaposlenika.
 
Sukladno donesenoj politici kvalitete, obveza je svih zaposlenika upoznati se s njom i sudjelovati u njezinom ostvarenju.
 
 
                                                                         

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme