Izdavanje duplikata svjedodžbi


Pisani zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi (obrazac u prilogu) šalju se na mail adresu: [email protected] ili se predaju kod referenta za administrativno–arhivske poslove škole.

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Odlukom Školskog odbora izrade duplikata svjedodžbi naplaćuju se 25 eura po izrađenoj svjedodžbi (primjer uplatnice u prilogu). Sredstva je potrebno uplatiti nakon dogovora s referentom, te poslati potvrdu o izvršenoj uplati.

Duplikat svjedodžbe ovjerava ravnatelj. Duplikat se izdaje na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac, izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika.

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva na ovdje objavljenom obrascu i nakon podnesenog dokaza o uplati.

Duplikati/prijepisi se preuzimaju kod referenta za administrativno–arhivske poslove škole radnim danom između 08:00 i 15:00 sati.

Za dodatne informacije možete se obratiti referentu na e-mail adresu [email protected].

 

Priloženi dokumenti:

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe.doc

Primjer uplatnice.pdf

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme