Renesansa u Zagrebu


Projekt Knjižničarske i Povijesne skupine


Voditelji: Marija Bednjanec, školski knjižničar, Tomislav Šarlija, profesor povijesti
Suradnica: Danica Selak, profesorica hrvatskog jezika
Rad na projektu: šk. god. 2009./10.


Cilj: upoznavanje kulturnog naslijeđa grada Zagreba
 

Projektom smo  istraživali nastanak i razvitak renesanse u Zagrebu, veze s talijanskim renesansnim središtima, dolaske i naseljavanje Talijana, utjecaj i posljedice neposredne turske opasnosti. Također, projektom smo ukazali na renesansne građevine na Kaptolu, utjecaj  na oblikovanje liturgijskih knjiga,slika i skulptura te crkvenog inventara i sl. Posjetili smo Riznicu Katedrale, Metropolitansku knjižnicu i temeljito upoznali kaptolske bedeme i kule. Naročitu smo pažnju posvetili osvješćivanju važnosti poznavanja i čuvanja  kulturne baštine te ukorijenjenosti u europsko kulturno nasljeđe. Rezultati su prikazani na Danu slobodnih aktivnosti u našoj školi i na  XXII. Proljetnoj školi školskih knjižničara. U sklopu projekta ostvarili smo ekskurziju u ishodište renesanse – Toskanu. Rezultati rada objedinjeni su na CD-u. 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme