Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa - projekt ''Uoči me''


Svake godine u svijetu u prometnim nesrećama pogine 1.300.000 ljudi, a 50.000.000 ih bude ozlijeđeno. Predviđa se da će do 2030. godine prometne nesreće postati peti uzrok smrtnosti, odnosno da će poginuti 2.400.000 osoba ukoliko se nastave sadašnji trendovi.

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, prvi put je donesen odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine.

U razdoblju od prihvaćanja provedbe prvog Nacionalnog programa do danas dogodilo se niz promjena u prometu na cestama u Republici Hrvatskoj. Svakako je važno napomenuti kako se stanje sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj znatno poboljšalo, izuzme li se razdoblje kad su pojedini njezini dijelovi bili zaposjednuti uslijed ratnog djelovanja. Od 1360 poginulih osoba u 1990. godini do 426 poginulih u 2010. godini, uz izuzetno veliko povećanje broja vozila, vozača i prometnih tokova, podatak je koji se mora respektirati.

Aktualni Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa donesen je za razdoblje od deset godina, od 2011. do 2020. godine

Temeljnu značajku Nacionalnog programa obilježavaju postavljeni kvantitativni i kvalitativni ciljevi definirani programima, nositeljima aktivnosti, načinima izvršenja zacrtanih mjera te praćenjem rezultata i vrednovanje programa.

Kvantitativni ciljevi određeni su u skladu s europskim ciljevima za isto razdoblje, a odnose se na smanjenje broja stradalih u prometnim nesrećama za 50%.

Kvalitativni ciljevi podudaraju s europskim ciljevima uz uvažavanje svih specifičnosti hrvatskog prostora koji aktualiziraju zacrtani kvantitativni cilj, a odnose se na:

  • Poticanje prevencije ozljeda u cestovnom prometu,
  • Pojačavanje uloge Vlade u području sigurnosti cestovnog prometa,
  • Smanjenje broja nesreća na državnoj razini
  • Izrada posebnih rješenja za razvoj i provedbu politike i infrastrukture koji bi zaštitili sve sudionike u prometu, a osobito one najranjivije kao što su pješaci, biciklisti, motociklisti i korisnici javnog prijevoza, kao i djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom;
  • Započeti organizirati i provoditi sigurniji i održivi prijevoz, što uključuje inicijativu i planiranje korištenja zemljišta i poticanje alternativnih oblika prijevoza;
  • Usklađivanje propisa vezanih za sigurnost prometa na cestama s dobrom praksom;
  • Jačanje svijesti o potrebi sustavnog poboljšanje zakonodavstva – postojećih zakona o sigurnosti prometa, propisa o sigurnosti vozila i sustava registracije vozila, a u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima;
  • Poticati tvrtke da aktivno doprinose poboljšanju rada na sigurnosnim standardima cesta kao i sigurnosti na njima korištenjem najbolje prakse u upravljanju voznim parkom. 
  • Poboljšati metode i načine prikupljanja podataka tako da budu usporedivi na međunarodnoj razini,
  • Jačati medicinsku skrb o osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama, poboljšati izvanbolničke hitne medicinske službe i bolničke rehabilitacije i socijalne reintegracije implementacijom odgovarajućih zakonskih rješenja, razvojem ljudskih resursa i poboljšanjem pristupa zdravstvenoj skrbi kako bi se osigurala pravodobna i djelotvorna dostupnost onima kojima je potrebna.

 

Škola za cestovni promet se tijekom 2018. godine uključila u provedbu aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, projektom “Uoči me!!!”.

 

Glavni cilj projekta je povećanje sigurnosti pješaka na cestama u Republici Hrvatskoj za 10% u dvije godine, što je u skladu sa Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020. u segmentu promjena ponašanja sudionika u prometu – područje 4. PJEŠACI. Ideja ovog projekta je utvrditi utječe li, i u kojoj mjeri, odjeća koju pri hodanju pješaci nose na njihovu sigurnost.

 

Svrha projekta je prikazati važnost vidljivosti pješaka s aspekta sigurnosti te analizirati kako različita odjeća utječe na vidljivost pješaka. Kako bi se to postiglo, planirano je provesti  ispitivanje vidljivosti pješaka u različitim kombinacijama odjeće (svijetla odjeća, tamna odjeća, reflektirajući prsluci) noću i danju i pri različitim vremenskim uvjetima. Pretpostavka je da će reflektirajući prsluci imati velik utjecaj na vidljivost pješaka noću te će vozači uočavati ranije pješake koji nose prsluk, nego pješake u svijetloj odjeći ili u tamnoj odjeći te se očekuje da će pješaci koji nose reflektirajuće prsluke i svijetlu odjeću biti uočavani na većim udaljenostima u odnosu na pješake u tamnoj odjeći. Promicanje obaveze osvjetljavanja (retroreflektirajuće materije) pješaka, povećanje broja promotivnih aktivnosti o važnosti uočljivosti pješaka, povećanje edukacija vezanih uz uočljivost pješaka i povećanje svijesti pješak o uočljivosti biti će specifični ciljevi ovoga projekta.

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme