Pod ličkom kapom - makadamom u prošlost, autocestom u budućnost


PROJEKT UČENIKA šKOLE ZA CESTOVNI PROMET IZ ZAGREBA

ZADATAK PROJEKTA

S različitih aspekata istražiti teritorij Like, putem proučavanja literature, stručnih članaka, stupanja u kontakt s pojedincima i institucijama kao i stručne ekskurzije na područje Like.

CILJ PROJEKTA

Konačni cilj projekta je uređenje i tiskanje kratkog vodiča za potrebe učeničkih ekskurzija na područje Like. Knjižica bi sadržavala sve relevantne podatke do kojih će učenici doći svojim istraživanjem, a zamišljeno je da natuknice u vodiču budu posložene po abecednom redoslijedu radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja učenika i profesora koji će ga koristiti. Vodič bi uz tekstualne natuknice sadržavao i bogati slikovni materijal kojega će učenici sami snimiti tijekom predviđene stručne ekskurzije. Isto tako sadržavao bi i zemljovide na kojima bi se tematski obradila pojedina područja, poput prirodnih znamenitosti Like, povijesnih znamenitosti, različitih povijesnih razdoblja ličke prošlosti kao i cestovna mreža Like s važnim cestovnim građevinama, izletištima, restoranima i sl. Vodič bi osim toga nudio i vlastite prijedloge za učeničke ekskurzije po Lici s detaljnim programima putovanja. Ovakav vodič svakako bi bio velika pomoć profesorima u organiziranju i pripremi ekskurzija, a učenicima bi olakšao praćenje putovanja te im nudio niz zanimljivosti. Predviđeno je da bi vodič imao tridesetak stranica.

TIJEK PROJEKTA

U školskoj godini 2006./2007. učenici škole za cestovni promet planirali su u suradnji sa svojim profesorima raditi na projektu pod nazivom Pod ličkom kapom, makadamom u prošlost, autocestom u budućnost. Na projektu bi radile četiri izvannastavne školske skupine: Povijesna skupina, Knjižničarska skupina, Etnografska skupina, Prometna skupina te projektne skupine pojedinih razreda u okviru nastavnog programa. Predviđeno je da projekt traje od studenog 2006. do studenog 2007. Putem različitih zadataka učenici će istraživati geografski položaj Like, njezine prirodne osobitosti, povijesnu baštinu, gospodarske i turističke mogućnosti, osobito ulogu prometa i prometne mreže s posebnim naglaskom na značaj autoceste A1. Prikupljeni materijal i saznanja učenici bi, ukoliko dobijemo potrebita financijska sredstva, uobličili u jedan vodič za učeničke ekskurzije na području Like.

Projekt nosi simbolički podnaslov Makadamom u prošlost, autocestom u budućnost. Područjem Like prolazi jedna od tri najstarije hrvatske ceste, ona Jozefinska, kojoj je ishodište Karlovac, a krajnje odredište Senj. Prateći trasu te stare ceste učenici će istraživati prošlost ličkog područja od prapovijesnih vremena, preko rimske vladavine, srednjeg vijeka, turskog vladanja do modernih vremena. Budući da je ovo prometna škola odlučili smo prošlost i budućnost povezati upravo cestama. Skupina učenika istražit će što današnja autocesta donosi Lici u sadašnjosti, a što joj nudi u budućnosti. Zadatak projekta bio bi obraditi i etnografsku baštinu Like, što bi uključivalo narodne običaje, pjesme, plesove, nošnje, izgled ličkog sela, način života Ličana u prošlosti i sadašnjosti. Projekt bi obrađivao i geografske osobitosti Like, njezine prirodne znamenitosti uz opise nacionalnih parkova Plitvička jezera i Sjeverni Velebit te parka prirode Južni Velebit.

Osim proučavanja dostupne literature, stručnih časopisa i dokumenata učenici će do podataka dolaziti stupanjem u kontakt s osobama i institucijama s lokalne i državne razine koji im mogu pomoći u rasvjetljavanju pojedinog problema. Isto tako i osobno će posjećivati pojedine institucije i osobe, pojedinačno, u manjim grupama i u okviru zajedničke stručne ekskurzije. U školskoj knjižnici održat će predavanja pojedini stručnjaci kao gđa. G. Radović, dipl. ing. načelnica u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, prof. dr. Darko Žubrinić s FER-a i dr. Želimo uključiti i roditelje naših učenika podrijetlom iz Like i sl. U projekt je predviđeno uključivanje pedesetak učenika, koji će svoja saznanja prenijeti ostalim učenicima škole putem prigodne izložbe i prezentacija u svibnju 2006., a ostalim zainteresiranim subjektima putem predviđenog Vodiča u rujnu 2007. Voditelj projekta je Marija Bednjanec prof.-školski knjižničar, a koordinatori projekta su Tomislav šarlija, prof., Danica Selak, prof. i Pavle Divković, dipl. ing.

 

  SADRŽAJ VODITELJI SUDIONICI / REALIZACIJA SURADNJA OBLIK RADA
1. Uvod u Projekt Voditelji Projekta Članovi slobodnih aktivnosti i projektnih skupina pojedinih razreda / početkom studenog   Sastanak, podjela  aktivnosti
2. Osobitosti geografskog položaja Like.
Gospodarske mogućnosti Like.
Snježana Eror Adamić, prof.
Tomislav Pihać, prof.geografije
Projektna skupina     razr.   / prvo polugodište   Grupni i individualni istraživački rad  
3. Povijest i povijesna baština Like (od Japoda do Domovinskog rata) T. šarlija, prof. povijest Članovi povijesne skupine / tijekom šk. god. Muzej Like u Gospiću , Hrvatski povijesni muzej , Hrvatski državni arhiv, NSK i dr. Grupni  i individualni istraživački rad
4. Glagoljaško blago Like i Krbave M. Bednjanec, knjiž.
Prof. dr.
Darko Žubrinić
Članovi  knjižničarske skupine
/ tijekom šk. god..
Društvo prijatelja glagoljice , Knjižnica Medveščak Grupni  i individualni istraživački rad  
5. Lika u književnosti i umjetnosti D. Selak, prof. hrvatskog jezika Projektna skupina  2a razr. tijekom šk. god.. Udruga Ličana Vila Velebita Grupni  i individualni istraživački
6.     Znameniti Ličani
  1. Ante Starčević
  2. Nikola Tesla
T. šarlija, prof. povijesti
J. Ajduk, prof. fizike
Povijesna skupina Projektna skupina 2d razreda Muzej Like
Memorijalni centar u Smiljanu
Grupni  i individualni istraživački
7. Etnografska baština Like S. Kovač ,prof. psihologije
M. Robić, dipl. ing. J. Sraka, prof.
 Etnografska skupina
Folklorna skupina
Muzej Like, Etnografski muzej,
Udruga Ličana Vila Velebita, roditelji podrijetlom iz Like
Grupni  i individualni istraživački rad, izložba i sl.
9. Nacionalni parkovi   i parkovi prirode u Lici  Snježana Eror Adamić, prof.
Tomislav Pihać, prof. geografije
Projektna skupina razreda. Nacionalni parkovi   i parkovi prirode Grupni  i individualni istraživački rad, izložba i sl
10. Ceste u Lici :
Jozefina nekad i sad
Plitvička magistrala
Autocesta A 1
P. Divković, dipl. ing prometa
M. Lukiček, dipl. ing prometa
Projektne skupine četvrtih razreda u suradnji s Povijesnom skupinom Hrvatske autoceste Grupni  i individualni istraživački
12. Zaštićena dolina Gacke i projekt Autoceste A1 P. Divković
Goranka Radović,dipl. ing. arh. načelnica sektora  za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva R H
Prometna skupina Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva Predavanje
13. Crkveno graditeljstvo u Lici s posebnim osvrtom na projekt Crkve hrvatskih mučenika  na Krbavskom polju                       Valentina Židak Radić, vjeroučiteljica Projektna skupina prvih razreda Gospićko- senjska biskupija, Muzej Like Grupni istraživački rad
14.   Utjecaj autoceste na poboljšanje uvjeta života u Lici
Turistički potencijali Like
Ž. Kuhta , dipl. oec. Projektna skupina četvrtih razreda Različite ustanove Grupni istraživački rad  
15. Terensko snimanje fotografija,  verifikacija  podataka na terenu kao priprema za uređivanje i tisak Vodiča za školske izlete u Liku  M. Bednjanec, T. šarlija, P. Divković, LJ. König i dr. Članovi skupina / tijekom šk. god. "Eurotrans"
Vježbenička tvrtka škole za cestovni promet
ekskurzija
16. Izrada Vodiča  za školske ekskurzije u Liku Voditelji Projekta Članovi skupina, uredničko vijeće Vodiča Ljubica Koenig, suradnica za estetsko oblikovanje Objedinjavanje rezultata, uređivanje i priprema za tisak
17. Predstavljanje rezultata rada na Projektu uz Svjetski dan zaštite čovjekove okoline Voditelji projekta i suradnici  8 .lipnja 2006. u školskoj knjižnici   Prezentacije, izložba, predavanja


Autocestom kroz Liku

U sklopu projekta Pod ličkom kapom 24.travnja 2007. gđa Goranka Radović, dipl. ing. arhitekture, načelnica sektora za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva RH održala je predavanje o ličkoj dionici autoceste A1.

Prisutni su bili učenici i profesori naše škole. Predavanje je počelo kratkim filmom HAC-a od tunela Mala Kapela do tunela Sveti Rok. Doznali smo mnogo o povijesti planiranja izgradnje autoceste Zagreb-Split, o konačnom izboru trase, bitci za zaštitu rijeke Gacke, o cestovnim objektima, zaštiti okoliša te zaštiti životinja. Posebno su istaknute koristi od izgradnje autoceste te briga koju HAC ulaže u održavanje prometnice i zaštitu okoliša.


"Dođoh, vidjeh, ostadoh zapanjen…."
u sklopu projekta
"Pod ličkom kapom"


U sklopu, već dobro poznatog projekta "Pod ličkom kapom", naši dragi profesori M. Bednjanec, D. Selak, P. Divković, T. šarlija i J. Sraka organizirali su 11. i 12. 05. 2007. dvodnevnu stručnu ekskurziju u Liku. Polazak je bio organiziran u šest sati ujutro (hm... očito po polarnom načinu računanja vremena). Zbog određenih okolnosti krenusmo tek u pola devet. Nakon dugo (al zaista duuuugo) iščekivanog dvosatnog putovanja u luksuznom autobusu posjetili smo utvrdu Sokolac u Brinju. (A je ti neka utvrda... :).

Sljedeće odredište bio je grad Otočac. Ne biste vjerovali, no tamo postoji muzej. I to ne bilo kakav muzej, nego upravo Gradski muzej. Glumeći da se zabavljamo vidjeli smo ostatke oružja, raznog nakita japodskih plemena koji su nekada davno živjeli na tom području. Nakon posjeta muzeju žurno smo krenuli na vrila Gacke. Ne moramo posebno naglašavati da su neki to vrijeme iskoristili za rashlađivanje, odnosno kupanje. Iako je temperatura Gacke smo 10 stupnjeva neke ni to nije omelo da napokon operu svoje noge i pobliže upoznaju ljepote Gacke. Odmorivši se na izvorima i skupivši snage žurno smo krenuli prema Parku Grabovača kod Perušića, gdje se nalazi špilja Samograd. Ona sadrži 470 skliskih i mokrih stepenica po kojima smo morali tamblati u mraku. Nismo špilju pošteno niti vidjeli... Već pomalo umorni od silnog hodanja, preostalo nam je obići rodnu kuću i mjesto rođenja genija Nikole Tesle-Smiljan. (Bio je genije, al falilo je njemu šarafa ...). Nakon što smo vidjeli jedan vrlo zanimljiv Teslin izum (nekakav štap koji svijetli u mraku-sličan onima iz Zvijezdanih staza te "nešto" iz čega frcaju električne iskre koje zapravo napajaju onaj štap, al bez ikakvih žica…

???? ...zanimljivo... ) krenuli smo za Gospić. Tamo smo i prespavali (kako tko, jer profesori sigurno nisu). Zbog naših, međusobnih, noćnih posjeta i čišćenja prašine ispod kreveta, profesori su odlučili pooštriti mjere te su se zajedno s nama počeli igrati skrivača. Možete i sami pretpostaviti da je igra trajala i trajala i trajala… duboko u noć… Ujutro smo se probudili (ko fol :-)) te nakon obilnog doručka krenuli prema rodnoj kući Ante Starčevića.

Nakon dugotrajnog fotoseasona krenuli smo put Kosinja. Uz župnika smo doznali nešto više o Gornjem i Donjem Kosinju te obišli mjesto na kojem se tiskao crkveni misal (ma tko zna što se još tiskalo, možda neki raniji oblik Klika…). U Kuterevu, mjestu nakon Kosinja pogledali smo utočište za mlade medvjede.

Osjećajući glad požurili smo prema Krasnom. Nakon obilnog ručka, cipelcugom smo posjetili svetište Majke Božje od Krasna. Nakon naše bezbrižne igre s izloženim crkvenim zvonom i s veoma velikim iščekivanjem krenuli smo prema Modrušu. To je utvrda poznate plemićke obitelji Frankopana, a nekada je bilo središte trgovačkih putova toga kraja.

Iako je na povećoj uzvisini nije nas ništa omelo da se uspnemo i upoznamo još jedan dio te ličke povijesti. Onako već umorni i iscrpljeni čekajući profesore, koji su neumorno tragali za još nekim "ostacima ostataka", shvatili smo da unatoč našem umoru imamo snage zapjevati te tako pozdraviti poseban lički kraj. Nakon što smo se udobno smjestili u autobus (začudo, ovaj put na vrijeme…) krenuli smo prema Zagrebu. Razmijenili smo razna iskustva, dojmove, doživljaje, sa profesorima napokon uskladili satove :-) i iznenadno brzo stigli u Zagreb. (A, u ostalom znate kako se kaže "U dobrom društvu vrijeme brzo prolazi…" :-) )


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme