Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa - Uočljivost biciklista


Projekt Uočljivost biciklista naslanja se na uspješno provedeni projekt financiran iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske (NPSCP) "Uoči me!!!" vezan uz uočljivost pješaka kojim se već 4. godinu nakon završetka projekta provode edukacijske, preventivne i promidžbene aktivnosti. Također, kao rezultat provedenog projekta kreiran je te se uspješno provodi i fakultativni predmet "Sigurnost pješaka u cestovnom prometu" u sklopu kojeg učenici Škole za cestovni promet educiraju učenike u osnovnim školama o važnosti vidljivosti pješaka u svrhu povećavanja njihove sigurnosti u prometu.

Na temelju identifikacije opasnih mjesta i analize opasnosti u prometu uz primjenu informatičkih alata i specijalizirane opreme koja je nabavljena tijekom trajanja projekta, predloženo je nekoliko prometno-tehničkih mjera. Jednom od učinkovitijih mjera za povećanje sigurnosti u cestovnom prometu pokazala se edukacija svih dionika u prometu, koja se provodila kroz preventivna predavanja biciklistima, vozačima, nastavnicima i drugima. Uz pomoć geografsko-informacijskog sustava provedeno je mapiranje opasnih mjesta s većim brojem prometnih nesreća kao i nedovoljno osvijetljene prometne infrastrukture. Izrađene žarišne karte dostavljene su školama u kojima su provedene edukacije. U I. fazi Projekta edukacije su provedene na području Grada Zagreba, a u II. fazi u Belom Manastiru, Osijeku, Slavonskom Brodu, Čakovcu, Varaždinu, Rijeci, Gospiću, Zadru, Šibeniku, Sinju, Splitu, Metkoviću i Imotskom sa svrhom prevencije i promidžbe. Na edukacijama su korištene žarišne karte u kombinaciji s Virtualnim (VR) naočalama. Virtualno okruženje omogućilo je realni prikaz opasnih mjesta (crnih točaka) za bicikliste u gradovima u kojima se provode aktivnosti.

Ukupni proračun projekta iznosi 210.000,00 kuna (27.871,79 eura), od čega se 70 % ili 147.000,00 kuna (19.510,25 eura) financira iz NPSCP RH 2021. - 2030.

Ideja ovog projekta je utvrditi utječe li, i u kojoj mjeri, na  sigurnost biciklista odjeća koju tijekom sudjelovanja u prometu koriste. Glavni cilj projekta je povećanje sigurnosti biciklista na cestama na području Republike Hrvatske za 10 % u dvije godine, što je u skladu s Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa RH 2021. - 2030. (50 % u 10 godina.), a definirano je područjem djelovanja PD7 (Aktivni oblici prometovanja).

Podciljevi podrazumijevaju:

  • ispitivanje vidljivosti biciklista u različitim kombinacijama odjeće (svijetla odjeća, tamna odjeća, reflektirajući prsluci) noću i danju, pri različitim vremenskim uvjetima, kako bi se dobili kvantitativni podatci o broju korisnika
  • povećanje broja sudionika u prometu koji nose odjeću s retroreflektirajućim materijalima
  • povećanje broja sudionika u prometu svjesnih opasnosti kojoj se izlažu kada je njihova uočljivost loša
  • provođenje preventivnih, edukativnih i promidžbenih aktivnosti o važnosti korištenja svjetala, reflektirajućih prsluka i sigurnosnih kaciga za bicikliste
  • kreiranje edukativnih programa vezanih uz uočljivost biciklista
  • izrada žarišnih karti s prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali biciklisti
  • prijedlog mjera za poboljšanje uočljivosti biciklista
  • provođenje edukativnih aktivnosti na poligonu sigurne vožnje s ciljem povećanja sigurnosti biciklista.

Svrha podciljeva projekta je istaknuti važnost vidljivosti biciklista s aspekta sigurnosti te analizirati kako različita odjeća utječe na vidljivost biciklista.

Rezultat projekta je usvajanje spoznaje o važnosti uočljivosti biciklista u prometu kao i procjena utjecaja uočljivosti na broj prometnih nesreća.  Jednako važan rezultat je i stjecanje znanja o korištenju odjeće i opreme s retroreflektirajućim oznakama. Edukacijom i preventivnim aktivnostima nakon završetka projekta poticat će se daljnje odgovorno ponašanje biciklista u svrhu povećanja njihove sigurnosti. Indikatori kojima će se u budućnosti mjeriti učinkovitost projekta su broj prometnih nesreća sa stradalim biciklistima kao i udio biciklista u prometu koji koriste odgovarajuću retroreflektirajuću opremu. Provjera učinka provedenih projektnih aktivnosti je nemjerljiva na kratki rok, a očekivani pozitivni utjecaj bi će vidljiv u vremenskom periodu od 3 i više godina.

Mobilnost je temeljno pravo svakoga čovjeka. Iako se biciklizam smatra dijelom aktivnog života koji je povezan sa zdravstvenim prednostima, biciklisti su izloženi nizu opasnosti tijekom sudjelovanja u prometu do željenog odredišta. Obzirom na otpornost, brzinu i masu automobila biciklisti su, uz pješake, najugroženija skupina sudionika u cestovnom prometu. Veliki broj opasnosti skriva se u nedovoljno osvijetljenoj biciklističkoj infrastrukturi, nedovoljno uočljivoj odjeći biciklista, lošim infrastrukturnim rješenjima, prometnoj signalizaciji i karakteristikama prometnog toka. Jedna od opasnosti je nedovoljno znanje biciklista o važnosti primjene reflektirajuće odjeće. U svjetlu promicanja zelene mobilnosti budućnost nam donosi sve veći broj biciklista na prometnicama te je nužno u svrhu povećanja sigurnosti u prometu poduzeti mjere za promicanje neovisne, autonomne i sigurne mobilnosti biciklista prilagodbom prometnoga okruženja.

Svaki sudionik u prometu je važna karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, neovisno o primijenjenim tehničkim mjerama i učinkovitosti prometnih politika. Sigurnost prometa na cestama ponajprije ovisi o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su odgoj, obrazovanje, primjena i usklađivanje zakona osnova za postizanje cilja sigurnijeg prometa za sve njegove sudionike.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme