Dubrovnik Marina Držića


PROJEKT KNJIŽNIČARSKE I POVIJESNE SKUPINE U GODINI MARINA DRŽIĆA

VODITELJI: Marija Bednjanec, školski knjižničar i Tomislav Šarlija, prof. povijesti

SURADNICI: Danica Selak, prof. hrvatskog jezika
                       
ZADAĆA:  Istražiti   povijesni , kulturni i umjetnički okvir Držićeva života i djela s posebnim naglaskom na svakodnevni život i njegov odraz u Držićevim komedijama.

CILJ: Osvijestiti ulogu i značaj Marina Držića u hrvatskim i europskim okvirima. Izraditi edukativne materijale( plakate , postere, izložbu , prezentacije i sl.) koji će se koristiti pri obradi  hrvatske renesanse.
 

U godini Marina Držića  radili smo na projektu  Dubrovnik Marina Držića. Osim bavljenja životom i djelom velikog komediografa, istraživali smo i povijest Dubrovačke Republike u 16. st. Rad na projektu je uključivao pronalaženje izvora, rad na izvorima, pisanje tekstova, gledanje predstava i filmova te naravno trodnevnu ekskurziju u Dubrovnik. Rezultati su objedinjeni na CD-u koji sadrži prezentacije : Marin Držić-životopis, Dundo Maroje u riječi i slici, Novela od Stanca, Skup, Držićev dubrovački đir, Bedemi i utvrde grada Dubrovnika, Crkveno graditeljstvo, Dubrovačke palače i ljetnikovci, Pomorstvo Dubrovačke Republike. Rezultati našeg rada su pomoćni didaktički materijali za nastavu hrvatskog jezika i povijesti 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme