O projektu


PROJEKT:  "Uoči me !!!" 

 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, sufinanciranje preventivnih projekata u 2018. godini

Nositelj projekta: Škola za cestovni promet, Zagreb

Koordinator projekta: Tomislav Ćurković, prof.-savjetnik

Svrha projekta je povećanje sigurnosti pješaka na cestama u Republici Hrvatskoj za 10% u dvije godine, što je u skladu sa Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011 – 2020. Ideja ovog projekta je utvrditi utječe li i u kojoj mjeri, odjeća koju pri hodanju pješaci nose na njihovu sigurnost.

Ciljevi projekta:

  • Ispitati vidljivost pješaka u različitim kombinacijama odjeće (svijetla odjeća, tamna odjeća, reflektirajući prsluci) noću i danju pri različitim vremenskim uvjetima, kako bi se dobili kvantitativni podaci o broju korisnika,
  • Povećanje broja sudionika u prometu koji nose odjeću sa retroreflektirajućim materijalima,
  • Povećanje broja sudionika u prometu koji imaju spoznaju o opasnostima kada je njihova uočljivost loša, 
  • Povećanje broja promotivnih aktivnosti o važnosti uočljivosti pješaka,
  • Kreiranje edukativnih programa vezanih uz uočljivost pješaka,
  • Izrada karata žarišta s prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali pješaci,
  • Prijedlog mjera za poboljšanje uočljivosti pješaka.

Partnerska ustanova:

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Sudionici projekta:

  • Direktni sudionici su pješaci neovisno o njihovoj dobi, a posredno i vozači. Indirektni sudionici involvirani u projekt su svi sudionici u prometu. Ukupan broj direktnih sudionika je 700, a ukupan broj indirektnih korisnika je 1500
  • 5 strukovnih nastavnika  iz Škole za cestovni promet i 7 profesora i stručnih suradnika sa Fakulteta prometnih znanosti koji će sudjelovati u realizaciji projekta i provedbi svih aktivnosti na projektu
  • Stručno-pedagoška služba i ravnateljica Škole

 

O Projektu "UOČI ME!!!"

Pješačenje je univerzalni i najprirodniji način kretanja ljudi. Pješačenje čovjeku daje veliku prilagodljivost i potpunu autonomiju, međutim pješaci su izloženi nizu opasnosti dok pješače do željenog odredišta.

Pješaci, su obzirom na otpornost, brzinu i masu, najugroženija skupina sudionika u cestovnom prometu. Veliki broj opasnih mjesta skriva se u u nedovoljno osvijetljenim pješačkim prijelazima i nedovoljno uočljivoj odjeći pješaka, odnosno lošim infrastrukturnim rješenjima, prometnoj signalizaciji i karakteristikama prometnog toka. Jedna od opasnosti je nedovoljno znanje pješaka o važnosti primjene reflektirajuće odjeće.

Projekt "UOČI ME" će biti usmjeren na povećanje (naprjeđenje) prometne kulture, te promjenu ponašanja pješaka i vozača sa aspekta uočljivosti, a u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa. 

Glavni cilj projekta "UOČI ME!!!" je povećanje sigurnosti pješaka na cestama u urbanim sredinama u Republici Hrvatskoj za 10% u sljedeće dvije godine.

Tijekom trajanja projekta a na temelju identifikacije i analize opasnosti na semaforiziranim i nesemaforiziranim pješačkim prijelazima, te ostalim opasnim mjestima u području kretanja pješaka, predložit će se niz prometno-tehničkih mjera. Jedna od učinkovitijih mjera za mijenjanje ponašanja je edukacija pješaka, odnosno dionika u prometu. Stoga će se provesti edukacija pješaka, vozača, nastavnika i roditelja uz primjenu specijalizirane opreme koja se planira nabaviti tijekom trajanja projekta. U GIS okruženju mapirat će se prometne nesreće i nedovoljno osvijetljene lokacije. Karte s prometnim nesrećama bit će dostavljene mjesnim odborima i gradskim četvrtima, te prikazane učenicima u sklopu edukacija na području grada Zagreba i u gradovima u kojima će se odvijati edukacija.    

    


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme