Kviz znanja


KVIZ ZNANJA

Na linku KVIZ ZNANJA nalaze se pitanja koja se odnose na uočljivost pješaka u cestovnom prometu te na postupanje pješaka u skladu s pravilima cestovnog prometa. 

Pitanja u kvizu znanja mogu imati jedan ili više točnih odgovora, moraju biti potpuno odgovorena, a sva neodgovorena ili djelomično odgovorena pitanja smatrat će se netočnim. Kviz znanja uspješno je rješen ako je postignuto najmanje 80%  točnih odgovora.

Za rješavanje kviza znanja na raspolaganju Vam je 10 pitanja, koje je potrebno riješiti u vremenu od 10 minuta. Rezultate možete provjeriti klikom na "Provjeri odgovore". 

 

 

Kliknite na gumb za početak rješavanja kviza znanja:

Kviz znanja


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme