Završni rad i obrana završnog rada


Obrana završnog rada

23.10.2024.g. 

održat će se prema slijedećem rasporedu:

 

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

u xxxx h u učionici A0-8

Ispitno povjerenstvo:

1. 

 

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

od xxx u učionici A0-8

Ispitno povjerenstvo:

1. 

 

 

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

u xxx h u učionici A0-8

Ispitno povjerenstvo:

1.

 

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

VMV, TCP, TLŠ

ROK ZA PREDAJU PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA

(Završni rad prihvaćen i potpisan od mentora i za njega predložena pozitivna ocjena)

25.10.2023.

09.10.2023.

07.02.2024.

22.01.2024.

06.03.2024.

19.02.2024.

05.06.2024.

20.05.2024.

26.06.2024.

10.06.2024.

23.10.2024.

07.10.2024.

 

Obrana završnog rada u školskoj godini 2023./2024. za zanimanja

  • VOZAČ MOTORNOG VOZILA
  • TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA
  • TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

  KOD PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Prijavnicu za obranu završnog rada (u referadi)
  2. Pedagošku dokumentaciju (iz koje je vidljivo da su položeni svi ispiti) - mail
  3. Završni rad (prihvaćen i potpisan od mentora) - mail
  4. Uplatnice o plaćenoj školarini i obrani završnog rada

Po upisu u program polaznici biraju mentora i temu Završnog rada, koji izrađuju tijekom pohađanja nastave. Nakon što odslušaju i polože sve potrebite ispite u skladu s nastavnim planom i programom polaznici prijavljuju obranu završnog rada. Obranom završnog rada program stjecanja srednje stručne spreme odnosno program prekvalifikacije je završen.

Polaznik je dužni pisani dio izradbe Završnog rada, prihvaćen i potpisan od mentora predati u urudžbeni zapisnik Odjela za obrazovanje odraslih najkasnije DO ROKA NAVEDENOG U TABLICI.

Ukoliko se ne pristupi obrani završnog rada potrebno je ponovo prijaviti obranu završnog rada za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).

Prijavnica za izbor teme završnog rada - obrazovanje odraslih

Tehničar cestovnog prometa

Naputak o izradi završnog rada - TCP

Teme za završni rad - TCP

Tehničar za logistiku i špediciju

Naputak o izradi završnog rada - TLŠ

Teme za završni rad - TLŠ

Vozač motornog vozila

Naputak o izradi završnog rada - VMV

Teme za završni rad - VMV

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme