Završni rad i obrana završnog rada


Obrana završnog rada

28.06.2023.g. 

održat će se prema slijedećem rasporedu:

 

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA,

u 13.00 u učionici C0-1

Ispitno povjerenstvo:

Miljenko Lukiček

Bruno Marković

Željko Crnko

 

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU,

u 13.30 u učionici C0-1

Ispitno povjerenstvo:

Željko Crnko

Miljenko Lukiček

Bruno Marković

 

VOZAČ MOTORNOG VOZILA,

u 14.30 u učionici C0-1

Ispitno povjerenstvo:

Željko Crnko

Miljenko Lukiček

Bruno Marković

 

 

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

VMV, TCP, TLŠ

ROK ZA PREDAJU PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA

(Završni rad prihvaćen i potpisan od mentora i za njega predložena pozitivna ocjena)

19.10.2022.

07.10.2022.

08.02.2023.

27.01.2023.

08.03.2023.

24.02.2023.

07.06.2023.

22.05.2023.

28.06.2023.

12.06.2023.

27.09.2023.

11.09.2023.

25.10.2023.

09.10.2023.

Obrana završnog rada u školskoj godini 2022./2023. za zanimanja

  • VOZAČ MOTORNOG VOZILA
  • TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA
  • TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

  KOD PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Prijavnicu za obranu završnog rada (u referadi)
  2. Pedagošku dokumentaciju (iz koje je vidljivo da su položeni svi ispiti) - mail
  3. Završni rad (prihvaćen i potpisan od mentora) - mail
  4. Uplatnice o plaćenoj školarini i obrani završnog rada

Po upisu u program polaznici biraju mentora i temu Završnog rada, koji izrađuju tijekom pohađanja nastave. Nakon što odslušaju i polože sve potrebite ispite u skladu s nastavnim planom i programom polaznici prijavljuju obranu završnog rada. Obranom završnog rada program stjecanja srednje stručne spreme odnosno program prekvalifikacije je završen.

Polaznik je dužni pisani dio izradbe Završnog rada, prihvaćen i potpisan od mentora predati u urudžbeni zapisnik Odjela za obrazovanje odraslih najkasnije DO ROKA NAVEDENOG U TABLICI.

Ukoliko se ne pristupi obrani završnog rada potrebno je ponovo prijaviti obranu završnog rada za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).

Prijavnica za izbor teme završnog rada - obrazovanje odraslih

Tehničar cestovnog prometa

Naputak o izradi završnog rada - TCP

Teme za završni rad - TCP

Tehničar za logistiku i špediciju

Naputak o izradi završnog rada - TLŠ

Teme za završni rad - TLŠ

Vozač motornog vozila

Naputak o izradi završnog rada - VMV

Teme za završni rad - VMV

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme