Završna provjera za programe usavršavanja


Završna provjera: xxxx.2024.g.  - održat će se:

 

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila

Praktični dio ispita:

održat će se

xxxx.2024. u xx.00h

u Stanici za tehnički pregled vozila CVH, Capraška 6

 
Teoretski dio ispita:

održat će se

XXXXX. 2024. u 17.00 h

u ŠCP, Kednnedyjev trg 8, učionica xxx

Ispitno povjerenstvo:

 

ZAVRŠNA PROVJERA

IV, NTIV

ROK ZA PREDAJU PISANOG DIJELA ZAVRŠNE PROVJERE

(Završni rad prihvaćen i potpisan od mentora i za njega predložena pozitivna ocjena)

26.10.2023.

09.10.2023.

08.02.2024.

22.01.2024.

07.03.2024.

19.02.2024.

06.06.2024.

20.05.2024.

27.06.2024.

10.06.2024.

24.10.2024.

07.10.2024.

 


PLAN ZAVRŠNIH PROVJERA - ŠKOLSKA GODINA 2023./24.


 KOD PRIJAVE ZAVRŠNE PROVJERE POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Prijavnicu za završnu provjeru
  2. Pedagošku dokumentaciju (iz koje je vidljivo da su položeni svi ispiti)
  3. Završni rad (prihvaćen i potpisan od mentora)
  4. Uplatnice o plaćenoj školarini i završnoj provjeri

Po upisu u program polaznici biraju mentora i temu Završnog rada, koji izrađuju tijekom pohađanja nastave. Nakon što odslušaju i polože sve potrebite ispite u skladu s nastavnim planom i programom polaznici prijavljuju završnu provjeru. Po uspješno položenoj završnoj provjeri program usavršavanja je završen.

NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA - imena mentora i teme za završni rad pronađite OVDJE

Polaznik je dužni pisani dio izradbe Završnog rada, prihvaćen i potpisan od mentora predati u urudžbeni zapisnik Odjela za obrazovanje odraslih NAJKASNIJE DO ROKA NAVEDENOG U TABLICI.

Ukoliko se ne pristupi završnoj provjeri potrebno je ponovo prijaviti završnu provjeru za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme