Završna provjera za programe usavršavanja


Završna provjera: 11.03.2021.g.  - održat će se:

 

Instruktor vožnje "B " kategorije:
u 13.30 sati, učionica B0-3

 

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila

Praktični dio ispita: 
10.03.2021.STP CVH, Capraška 6, s početkom u 14.00h
Teoretski dio ispita:
11.03.2021., ŠCP, Kennedyjev trg 8, s početkom u 14.00h

 

ZAVRŠNA PROVJERA

IV, NTIV, KUKP

ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNOG RADA

PISANOG DIJELA ZAVRŠNE PROVJERE

(Završni rad prihvaćen i potpisan od mentora i za njega predložena pozitivna ocjena)

15.10.2020.

02.10.2020.

11.02.2021

29.01.2021.

11.03.2021.

26.02.2021.

20.05.2021.

07.05.2021.

01.07.2021.

01.06.2021.

13.10.2021.

01.10.2021.

 

PLAN ZAVRŠNIH PROVJERA - ŠKOLSKA GODINA 2020./21.


 KOD PRIJAVE ZAVRŠNE PROVJERE POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Prijavnicu za završnu provjeru
  2. Upravnu pristojbu (državni biljeg) od 20,00 kn (nalijepiti na prijavnicu)
  3. Pedagošku dokumentaciju (iz koje je vidljivo da su položeni svi ispiti)
  4. Završni rad (prihvaćen i potpisan od mentora)
  5. Uplatnice o plaćenoj školarini i završnoj provjeri

Po upisu u program polaznici biraju mentora i temu Završnog rada, koji izrađuju tijekom pohađanja nastave. Nakon što odslušaju i polože sve potrebite ispite u skladu s nastavnim planom i programom polaznici prijavljuju završnu provjeru. Po uspješno položenoj završnoj provjeri program usavršavanja je završen.

Polaznici je dužni pisani dio izradbe Završnog rada, prihvaćen i potpisan od mentora predati u urudžbeni zapisnik Odjela za obrazovanje odraslih najkasnije 10 dana prije završne provjere.

Ukoliko se ne pristupi završnoj provjeri potrebno je ponovo prijaviti završnu provjeru za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti