Tehničar za logistiku i špediciju


Opis zanimanja

Obrazovni profil - Tehničar za logistiku i špediciju

Postojeći program je izmjenjen. Više o tome možete pogledati ovdje...

 • organiziranje prijevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom
 • izdavanje i pribavljanje transportne dokumentacije
 • carinsko posredništvo (tarifiranje i izrada carinskih dokumenata)
 • rukovanje robom (pakiranje, prepakiranje, raspakiranje, vaganje, sortiranje, paletiziranje, uzimanje uzoraka i dr.)
 • odabir ambalaže najpogodnije za pakiranje pojedine robe
 • preuzimanje i distribucija pošiljaka
 • iznalaženje najpovoljnijeg prijevoznog puta – instradacija
 • osiguravanje brzog, sigurnog i racionalnog prijevoznog procesa
 • pravodobno izvještavanje nalogodavca o kretanju pošiljke, upozoravanje na eventualne nedostatke njegova naloga te čuvanje njegovih interesa
 • sklapanje ugovora o osiguranju tereta
 • sklapanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe
 • zaključivanje ugovora o skladištenju i uskladištenje robe – manipulacija robom u skladištu
 • poslovi kontrole robe
 • sajamski poslovi
 • leasing poslovi
 • poslovi konsignacije
 • pomorski prometno-agencijski poslovi
 • agencijski poslovi u zračnom prometu
 • organizacija zbirnog prometa
 • organizacija intermodalnog transporta
 • organizacija prijevoza živih životinja, pokvarljivih i opasnih tvari (ADR)
 • špediterska kurirska služba
 • davanje stručnih savjeta i sudjelovanje u pregovorima radi zaključivanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji
 • zastupanje nalogodavca u regresnom postupku prema trećim osobama
 • zastupanje nalogodavca u slučaju havarije
 • izdavanje garantnih pisama, špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata
 • poznavanje tehničkih, tehnoloških i eksploatacijskih karakteristika svih prometnih sredstava i opreme koja se koristi uz obavljanje djelatnosti
 • praćenje prednosti i nedostataka svih tehnologija transporta
 • praćenje i uvođenje novih, suvremenih tehnologija transporta i opreme

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme