Tehničar cestovnog prometa


Obrazovni profil - tehničar cestovnog prometa

 • proučavanje, prikupljanje i praćenje podataka o prometnim pojavama
 • proučavanje i prikupljanje podataka o prometnom tržištu
 • ugovaranje prijevoza
 • razvrstavanje narudžbi, odabir vozila i voznog osoblja za prijevoz
 • izdavanje potrebne dokumentacije za prijevoz
 • utvrđivanje i odabir itinerera
 • utvrđivanje vremenskih i ostalih uvjeta za prijevoz
 • osiguranje prijevoza
 • izrada elaborata pri prijevozu specijalnih tereta
 • obavljanje poslova u svezi sa špediterskom djelatnošću
 • obračun prijevoza i utvrđivanje stupnja rentabilnosti prijevoza na temelju dokumentacije
 • vođenje postupaka u slučaju oštećenja tereta, prtljage, putnika, reklamacije, prometnih nezgoda itd.
 • vođenje evidencije o utrošku sredstava, goriva, maziva, auto guma, rezervnih dijelova, dnevnica i radnom vremenu vozača
 • analiza dijagrama tahografa
 • sudjelovanje u izradi redova vožnje u linijskom prijevozu
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju službe sigurnosti prometa u poduzeću
 • sudjelovanje u organiziranju odnosno vođenju skladišta
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju prometne službe na autobusnim i teretnim kolodvorima
 • poslovi s novcem i vrijednosnim papirima (čekovima, bonovima za gorivo, voznim kartama)
 • briga oko carinskih i ostalih dokumenata u međunarodnom prijevozu (za vozilo, osoblje, teret, putnike)
 • poslovi u svezi s registracijom, tehničkim pregledima i osiguranjem motornih vozila
 • praćenje propisa iz oblasti prometa, osobito cestovnog i gradskog, i povezanosti s ostalim granama prometa
 • poslovi u svezi s regulacijom prometa u kretanju i mirovanju
 • praćenje i uključivanje u rad na računalu
 • poslovna suradnja s prijevoznicima drugih grana prometa
 • organiziranje suvremenih načina prijevoza (kombinirani, integralni, ...)

Tehničar cestovnog prometa - Nastavni plan i program


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme