Prometna skupina predmeta


Stručno vijeće prometne skupine predmeta sastoji se od 15 nastavnika koji izvode nastavu iz područja prometa i logistike. Glavni cilj stručnog vijeća je kvalitetno izvođenje nastave prema izvedbenom planu i programu, kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika, osmišljavanje i predlaganje međupredmetnih tema i način integriranja u nastavne predmete, usklađivanje oblika odgojno-obrazovnog rada, te usklađivanje kriterija ocjenjivanja. Nastavnici prometne skupine predmeta se kontinuirano stručno usavršavaju sukladno organiziranim stručnim usavršavanjima za strukovne nastavnike od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencije za odgoj i obrazovanje (online i uživo). Osim stručnih usavršavanja nastavnici sudjeluju i na stručnim skupovima u organizaciji Međužupanijskih stručnih vijeća i Škole. Također, nastavnici se, sukladno mogućnostima, educiraju za rad s učenicima s različitim teškoćama. Tijekom školske godine stručno vijeće organizira školsko natjecanje te priprema učenike za izlučna međužupanijska i državna natjecanja koristeći programske alate, simulatore i ostala nastavna sredstva i pomagala.

Kako bi izvođenje nastave bilo što bolje s ciljem stjecanja kvalitetnijih učeničkih kompetencija nastavnici u nastavnom procesu koriste specifičnu opremu (brojač prometa, statički laserski brzinomjer, simulator tahografa, uređaj za prikupljanje podataka s analognog i digitalnog tahografa, simulacijske naočale i dinamički i laserski daljinomjer) te se dio nastave provodi u računalnim učionicama i školskom praktikumu u kojem učenici koriste tri vrste viličara, ručne paletare i ostala manipulacijska sredstva. Ovakvim načinom poučavanja nastavnici prometne skupine predmeta omogućuju učenicima proširiti znanje u području prometa i logistike kako bi bili konkurentni na tržištu rada.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme