Hrvatski jezik


Vijeće se sastoji od sedam članova (Lea Car, Manuela Goleš Krinfokai, Josip Hadrović (školski knjižničar), Daliborka Kokić, Andrea Maskalan, Jasmina Radičević, Josip Sraka, Siniša Subjak (zamjena) i Ljiljana Šutalo Zorić).

Svrha učenja i poučavanja predmeta Hrvatski jezik je osposobiti učenike za jasno, točno i prikladno sporazumijevanje hrvatskim standardnim jezikom. Učenicima se omogućuje primanje, razumijevanje, vrednovanje i stvaranje različitih govornih i pisanih tekstova svjesnom primjenom komunikacijskih strategija. Odgojno-obrazovni ishodi ostvaruju se istraživačkim, problemsko-stvaralačkim, iskustvenim i projektnim učenjem i poučavanjem, posebna pažnja posvećuje se individualnom pristupu i suradničkim oblicima rada te svrhovitoj uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije.

Učenici se u sklopu stručnog vijeća hrvatskog jezika mogu uključiti u rad dviju izvannastavnih aktivnosti, a to su novinarska i dramska grupa.

Za učenike je organizirana i dodatna nastava, a to su pripreme za Državnu maturu.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme