Školski odbor


Poziv na sjednicu Š.O. - 6.rujna 2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 27.rujna 2018. 

Poziv na sjednicu Š.O. - 17.listopada 2018.

Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 21. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.11.2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 3.12.2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.12.2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 30.1.2019.

Poziv na sjednicu Š.O: - 1.4.2019.

Zapisnik sa 28. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 26.8.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 26.9.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 10.10.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 6.11.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 13.11.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 9.12.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 18.12.2019.

Poziv na sjednicu Š.O. - 20.1.2020.

 

Plan nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

Plan nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu

Kriteriji trošenja vlastitih prihoda Škole

Bilješke uz financijska izvješća (1.siječnja do 31.prosinca 2014.)

Prijedlog financijskog plana Škole za cestovni promet za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu - opći dio

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1.siječnja do 30. lipnja 2019.

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o donošenju plana nabave za 2019. godinu

 

Financijski plan za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. - opći dio

Plan prihoda i primitaka  2016 - 2018.

Plan rashoda i izdataka 2016. - 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj

Izvještaj o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama i drugim pomoćima

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Financijsko izvješće

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.

Financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Pregled sklopljenih ugovora

Rebalans plana nabave 2016.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura zaprimanja i provjere računa te plačanje po računima u Školi za cestovni promet

 

Financijski plan za 2017.godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

Rebalans II plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Financijska izvješća 2016. ( Bilješke )

 

Financijski plan Škole za 2020. godinu

Biljeske uz financijska izvješća 1.1.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.-31.12.2018.

Financijski plan Škole za 2019.

Rebalans financijskog plana Škole za 2018. 

Rebalans financijskog plana Škole za 2018.

Financijski plan za 2018.

II rebalans financijskog plana za 2017.

Plan nabave za 2018.

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 1

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 2

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 3

Odluku o izmjenama Odluke o donošenju plana nabave za 2018. godinu 4

Plan nabave za 2019. godinu

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.g. (Bilješke)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (1.siječanj-30.lipanj 2018.)

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018.

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: