Školski odbor


Sjednica Školskog odbora - 7. srpnja 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 22. kolovoza 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O - 31. kolovoz 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 31. kolovoza 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 28. rujna 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 28. rujna 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 17. listopada 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 17. listopada 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 22. studenog 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 19. prosinca 2017.g.

Poziv za sjednicu Š.O. - 31.siječnja 2018.g.

Poziv za sjednicu Š.O. - 1. ožujka 2018.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 27. ožujka 2018.

Zapisnik sa 11. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.travnja 2018.

Poziv na sjednicu Š.O: - 23.svibnja 2018.

 

 

Plan nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

Plan nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu

Kriteriji trošenja vlastitih prihoda Škole

Bilješke uz financijska izvješća (1.siječnja do 31.prosinca 2014.)

Prijedlog financijskog plana Škole za cestovni promet za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu - opći dio

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

 

Financijski plan za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. - opći dio

Plan prihoda i primitaka  2016 - 2018.

Plan rashoda i izdataka 2016. - 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj

Izvještaj o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama i drugim pomoćima

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Financijsko izvješće

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.

Financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Pregled sklopljenih ugovora

Rebalans plana nabave 2016.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura zaprimanja i provjere računa te plačanje po računima u Školi za cestovni promet

 

Financijski plan za 2017.godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

Rebalans II plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Financijska izvješća 2016. ( Bilješke )

 

Rebalans financijskog plana Škole za 2018.

Financijski plan za 2018.

II rebalans financijskog plana za 2017.

Plan nabave za 2018.

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.g. (Bilješke)


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: