Riječ ravnatelja


Europskoj obitelji se 30. 4. 2004. pridružilo 10 novih država. Među njima je i susjedna nam Slovenija. Poznato je da primanje u članstvo Europske unije prate brojne reforme u svim aspektima života, pa tako i u obrazovanju.
O europskim perspektivama u obrazovanju i našoj školi razgovarali smo s našim ravnateljem Vedranom Nolom.

Što ste kao ravnatelj do sada učinili da bi se naša škola približila europskim standardima u obrazovanju ?

Izradio sam strateški plan razvoja Škole u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Pritom sam naznačio koje su osnovne smjernice razvoja škole. Nakon toga sam izradio tzv. SWOT analizu pomoću koje sam istaknuo koje su naše prednosti, koje su naše slabosti, koje su prilike u našem okruženju, kao i prijetnje u okruženju. Iz toga je proizašla naša razvojna strategija koja već napreduje u nekoliko osnovnih smjerova:

  1. Izrada suvremenih, s Europskom unijom usklađenih kurikuluma škole.
     
  2. Trajna edukacija i osposobljavanje nastavnika za provođenje tih kurikuluma.
     
  3. Trajno opremanje škole modernim nastavnim sredstvima i pomagalima (posebice računalnom tehnikom).
     
  4. Poticanje učenika na postizanje što boljeg uspjeha iskorištavanjem njihovih osobnih potencijala.

Jeste li zadovoljni do sada postignutim?

Nipošto nisam zadovoljan dosad postignutim rezultatima u reformi naše škole iako je postignut reformistički duh, te nastavnici svojim zalaganjem teže promjenama. Za bitnije promjene treba više vremena.

Što mislite o najavljenoj reformi školstva?

Smatram da ukupni napori u reformi školstva u Republici Hrvatskoj u posljednje vrijeme zaostaju. U posljednjih godinu dana osobno sam se uključio putem programa CARDS 2001 u izradu prijedloga reforme strukovnog školstva u Republici Hrvatskoj te na taj način i ukupnog školstva. Promjene zakonskih okvira su nužne kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje što bolje povezalo s gospodarskom politikom, politikom zapošljavanja i društveno-socijalnom politikom.

Što biste poručili našim učenicima i profesorima na kraju ove školske godine?

Profesorima bih poručio da u novoj školskoj godini nastoje pripremiti izvedbene programe koji će odgovarati zahtjevima suvremenog cestovnog prometa, a i željama učenika. Od profesora očekujem promjene u pristupu nastavnoj metodologiji po kojoj učenik mora biti subjekt nastavnog procesa, a učenicima poručujem:

Budite odgovorni i pouzdani!

Surađujte i komunicirajte!

Razmišljajte racionalno!

Budite neovisni i kreativni!

Budite otvoreni za daljnje obrazovanje!

NA PRVOM MJESTU NISU ZNANJA I VJEŠTINE,

NEGO OSOBNOST!


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: