Najčešće postavljena pitanja


 

 

  1. Kada će biti objavljeni datumi upisa u srednje škole.?

Ministar znanosti i obrazovanja  donosi Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole za svaku školsku godinu. Navedena Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

  1. Koji su uvjeti upisa učenika u I. razred srednje škole?

Uvjet upisa učenika u I. razred srednje škole jest završeno osnovnoškolsko obrazovanje, a upisi se odvijaju elektroničnim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Za prijavu u taj sustav (NISpuSŠ) morate dobiti korisničko ime i lozinku od administratora bilo osnovne škole bilo srednje škole, bilo Središnjeg prijavnog ureda, ovisno o tome jeste li: o upravo završili 8. razred osnovne škole (od administratora osnovne škole), o ili ste u I. razredu srednje škole, nećete s uspjehom završiti I. razred i želite ponovno upisati I. razred srednje škole (od administratora srednje škole), ili ste se ispisali iz I. razreda srednje škole i želite ponovno upisati I. razred srednje škole (prijava preko Središnjeg prijavnog ureda) o ili ste završili osnovnu školu u inozemstvu ili u drugim obrazovnim sustavima (prijava preko Središnjeg prijavnog ureda).

 

  1. Koji se predmeti boduju za upis u prvi razred srednje škole?

Predmeti koji se boduju navode se u tekstu natječaja na web stranici Škole.

 

  1. Što se smatra neopravdanim izostankom?

Sukladno članku 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/2015):

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj.

(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

– u hitnim slučajevima usmeno od učitelja/nastavnika za izostanak s njegova sata;

– pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i učiteljskog/nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

(4) Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 2. ovoga članka u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.

(5) Načini opravdavanja izostanaka učenika, rokovi za dostavu ispričnica, kao i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.

 

Sukladno članku 101. Statuta Škole opravdanim izostankom smatra se kako slijedi:

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak za koji je razredniku, najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Školu, dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik. O razlogu izostanka roditelj, odnosno skrbnik obvezan je izvijestiti razrednika najkasnije drugi dan od izostanka.

Opravdanim izostankom s nastave smatra se izostanak za koji je roditelj odnosno skrbnik unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

- u hitnim slučajevima usmeno od nastavnika za izostanak s njegova sata,

- pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

Roditelj, odnosno skrbnik može osobno ili pisanim putem, najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Školu, opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1. ovoga članka u trajanju od najviše tri radna dana tijekom školske godine, koji ne mogu biti uzastopni.

 

  1. Jesu li učenici četverogodišnje strukovne škole obavezni polagati ispit državne mature?

Učenici koji završe četverogodišnje strukovno obrazovanje nisu obavezni polagati ispite državne mature osim u slučaju nastavka obrazovanja na nekom od fakulteta ili visokih učilišta.

 

  1. Jesu li učenici obavezni pristupiti prijavljenim ispitima državne mature?

Da. Ukoliko ne pristupe plaća se novčana naknada sukladno odluci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Izuzetak od plaćanja naknade su razlozi propisani Pravilnikom o polaganju državne mature.

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme