Upisi u 1. razred - 2024./2025.


 
Natječaj za upis učenika u 1. razred školske godine 2024./2025.
 
Provjera predznanja njemačkog ili engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi: 
Učenici s teškoćama - 26.6.2024. u 9:00 sati (Potrebno je dostaviti pisani zahtjev učenika u tajništvo Škole)
Redovni učenici - 4.7.2024. - u 9:00 sati (Potrebno je dostaviti pisani zahtjev učenika u tajništvo Škole)
 
Dostava dokumenata* koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis):
 
Dostava dokumenta će se odvijati uživo u Školi za cestovni promet u navedenim terminima:
11.7.2024. od 9:00 do 13:00 sati
12.7.2024. od 9:00 do 13:00 sati
 
Za sve koji iz objektivnih i opravdanih razloga nisu u mogućnosti osobno dostaviti dokumente u Školi, mogu ih dostaviti online, isključivo na mail adresu: [email protected] , prateći niže navedene upute:
Potpisanu Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Dokumentacija koja se šalje mora biti skenirana ili slikana te mora biti potpuna. Molimo Vas da šaljete dokumentaciju u predviđenom roku.
 
VAŽNO! Molimo učenike i roditelje/skrbnike da se drže navedenih termina jer naknadni upis neće biti moguć. Ukoliko učenik ne dostavi dokumentaciju na vrijeme, neće moći biti upisan u ljetnom roku.
 
! Dokumentacija potrebna za upis u 1. razred srednje škole (11. i 12.7.2024. u Školi ili  putem e-pošte):
  1. Upisnica (dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ)*
  2. Potvrda školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smjer TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA ili TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU odnosno Potvrda medicine rada o nepostojanju KONTRAINDIKACIJA ZA SMIJER VOZAČ MOTORNOG VOZILA
  3. Original svjedodžba 8.razreda
  4. Ostali dokumenti kojima su ostvareni dodatni bodovi za upis
  5. Ispunjeni obrazac o informacijama učenika i roditelja/skrbnika

* Upisnicu  koja je potpisana od strane roditelja/skrbnika i učenika potrebno je učitati u sustav prije samog dolaska u Školu zbog dostave dokumentacije.

Uz navedenu dokumentaciju molimo da roditelji učenika koji su stekli pravo direktnog upisa na upise donesu/dostave kopije rješenja o primjerenom obliku školovanja i preporuke stručnjaka (logopeda/psihologa) za individualizaciju/prilagodbu programa ili medicinsku dokumentaciju temeljem koje se ostvaruje pravo na primjereni oblik školovanje, te Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje.

Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo ostvarenog upisa u ljetnome upisnom roku te se u jesenskom roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna mjesta.

 

ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI ZA ZANIMANJA

TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Broj upisnih mjesta: 104 učenika

Broj upisnih mjesta: 26 učenika

Broj upisnih mjesta: 104 učenika

Bodovni prag: 52 bodova

Bodovni prag: 50 bodova

Nema bodovnog praga

Predmeti koji se boduju prilikom upisa:

Predmeti koji se boduju prilikom upisa:

Predmeti koji se boduju prilikom upisa:

- opći uspjeh (5., 6., 7. i 8. razred)

7. i 8. razred:

- hrvatski jezik 

- prvi strani jezik

- matematika

- fizika

- tehnička kultura

- geografija

- opći uspjeh (5., 6., 7. i 8. razred)

7. i 8. razred:

- hrvatski jezik

- prvi strani jezik

- matematika

- fizika

- tehnička kultura

- geografija

- opći uspjeh (5., 6., 7. i 8. razred)

7. i 8. razred:

- hrvatski jezik

- prvi strani jezik

- matematika

Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Poseban uvjet za upis

(potrebni dokumenti):

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika

Poseban uvjet za upis

(potrebni dokumenti):

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika

Poseban uvjet za upis (potrebni dokumenti):

liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija za vozača motornog vozila (izdaje Služba za medicinu rada, Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozača; NN 1/11, 110/12).

 

Troškovi školovanja državljana izvan Europske unije: 400 eura godišnje

 

Troškovi školovanja državljana izvan Europske unije: 400 eura godišnje

 

Troškovi školovanja državljana izvan Europske unije: 1. razred:400 eura, 2. razred: 550 eura, 3. razred: 2200 eura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za upis

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Važni dokumenti za upise u I. razred srednje škole u 2024./2025. školskoj godini nalaze se na mrežnoj stranici  https://www.upisi.hr/upisi/


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme