Perpetuum mobile 7 - razgovor s kandidatima


Povjerenstvo za odabir učenika bodovalo je sve potpune i pravovaljane prijave prema kriterijima koji su sastavni dio ovog natječaja.

Nepotpune prijave podnijeli su kandidati L.A.B. i N.M., te njihove prijave nisu bodovane.

Sljedeći kandidati osvojili su manje od 50% od maksimalnog mogućeg broja bodova:

  • vozac11
  • P.N.
  • Tokyo.

Razgovori s kandidatima koji su osvojili najmanje 50% od maksimalno mogućeg broja bodova održat će se u kabinetu A 1-13 prema sljedećem rasporedu:

Datum

Vrijeme

Razred

 

15.9.2021. srijeda

 

12:30

4.C

18:40

4.B

16.9.2021. četvrtak

12:00

3.G

15:30

3.I

 

17.9.2021. petak

14:00

4.D

15:30

3.F

16:30

3.H

17:15

4.E

18:00

4.A ZOOM

Ako učenik ne pristupi razgovoru, smatrat će se da odustaje od prijave.

Učenici mogu na razgovoru svojoj prijavi priložiti pismo preporuke jednog nastavnika.

/file/Raspored%20-%20razgovor%20s%20kandidatima.pdf

Zagreb, 14. rujna 2021. godine

 

Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme