Summer Logistic School – partnerski sastanak u Parizu


 

Treći međunarodni sastanak održan je 29. i 30. listopada u Parizu. Cilj sastanka bio je prezentirati tematske nastavne module, njihov sadržaj, znanja, vještine i sposobnosti, uključujući alate i metode poučavanja koje će se koristiti za svaki tematski modul te predstaviti strukturu probne ljetne logističke škole koja će za sudionike projekta biti održana od 9. do 14. rujna 2019. godine u Portorožu na Fakultetu za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani. Za Ljetnu logističku školu odabrano je pet tematskih modula (Pomorska i intermodalna transportna simulacija/simulatori, Upravljanje lancem nabave – proizvodi u hladnom lancu, Analiza skladišta i obrada narudžbe, Organizacija transporta, Ključne nove osnovne vještine u prometu i logistici). Prvi i četvrti modul bit će za polaznike obavezan dok će od ostalih modula polaznici moći odabrati još jedan prema vlastitom izboru.

Za potrebe izvođenja tematskih modula koristit će se klasične učionice za predavanja i računalne učionice za nastavu „izvrnute učionice“. U sklopu edukacije predviđen je posjet Luci Kopar i predavanje predstavnika logističke tvrtke.

Karlo Šoštarić, prof.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: