Ispitni rokovi 2020./2021.


Polaznici mogu u ispitnim rokovima polagati ispite koje nisu polagali u razredu.

Ispit je obavezno prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka.

  

DATUM

RAZREDNOG ISPITA (otvoreni rok)

VRIJEME ODRŽAVANJA

ISPITA

ZADNJI ROK

PRIJAVE ISPITA

17.09.2020.

15.10 sati

04.09.2020.

08.10.2020.

PREMA POSEBNOM RASPOREDU

25.09.2020.

05.11.2020.

23.10.2020.

03.12.2020.

20.11.2020.

21.01.2021.

08.01.2020.

18.02.2021.

05.02.2021.

25.03.2021.

12.03.2021.

22.04.2021.

09.04.2021.

06.05.2021.

23.04.2021.

17.06.2021.

04.06.2021.

16.09.2021.

03.09.2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko polaznik ne pristupi ispitu potrebno je ponovo prijaviti ispit za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).   

POLAZNICI UPISANI U ŠK. GODINU  2019/20. I 2020./21. MOGU U NAVEDENIM ISPITNIM ROKOVIMA POLAGATI  I ISPITE KOJE NISU POLAGALI U RAZREDU     (u roku koji je odredio predavač).

 U OVIM ROKOVIMA POLAZNICI MOGU PRIJAVITI I POLAGATI NAJVIŠE ČETIRI ODSLUŠANA PREDMETA, S TIM DA DO ODREĐENOG DATUMA U REFERADU DOSTAVE PRIJAVE ZA ISPITE. Molimo polaznike koji su prijavili polaganje predmeta Hrvatski jezik i Matematika da se jave  predmetnom ispitivaču, prema rasporedu. Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela.

Polazniku koji je prijavio ispit a ne može pristupiti ispitu u roku za koji je ispit prijavio, prijavnica se poništava, pa prilikom ponovnog polaganja MORA ISPUNITI NOVU PRIJAVNICU.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti