Ispitni rokovi 2017./2018.


Polaznici mogu u ispitnim rokovima polagati ispite koje nisu polagali u razredu.

Ispit su dužni prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka.

Ukoliko se ne pristupi ispitu potrebno je ponovo prijaviti ispit za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).

DATUM

RAZREDNOG ISPITA (otvoreni rok)

VRIJEME ODRŽAVANJA

ISPITA

ZADNJI ROK

PRIJAVE ISPITA

12.10.2017.

15.00 sati

29.09.2017.

16.11.2017.

15.00 sati

03.11.2017.

14.12.2017.

15.00 sati

01.12.2017.

18.01.2018.

15.00 sati

05.01.2018.

01.02.2018.

15.00 sati

19.01.2018.

15.03.2018.

15.00 sati

02.03.2018.

12.04.2018.

15.00 sati

30.03.2018.

03.05.2018.

15.00 sati

20.04.2018.

17.05.2018.

15.00 sati

04.05.2018.

07.06.2018.

Ispit iz predmeta Prva pomoć odgođen za petak, 8.6.2018.g. u 15 sati, učionica A0-7

Usmeni dio ispita iz predmeta Matematika održat će se u ponedjeljak, 11.6.2018.g. u 15 sati, učionica B1-4

15.00 sati

25.05.2018.

13.09.2018.

15.00 sati

31.08.2018.

11.10.2018.

15.00 sati

28.09.2018.

 POLAZNICI UPISANI U ŠK. GODINU 2015./16. I 2016./17. MOGU U NAVEDENIM ISPITNIM ROKOVIMA POLAGATI POPRAVNE ISPITE I ISPITE KOJE NISU POLAGALI U RAZREDU     (u roku koji je odredio predavač)

PLAN ISPITNIH ROKOVA za ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

 U OVIM ROKOVIMA POLAZNICI MOGU PRIJAVITI I POLAGATI NAJVIŠE ČETIRI ODSLUŠANA PREDMETA, S TIM DA DO ODREĐENOG DATUMA U REFERADU DOSTAVE PRIJAVE ZA ISPITE. Molimo polaznike koji su prijavili polaganje predmeta Hrvatski jezik da se jave u 15 sati predmetnom ispitivaču, prema rasporedu. Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela.

 

Polazniku koji je prijavio ispit a ne može pristupiti ispitu u roku za koji je ispit prijavio, prijavnica se poništava, pa prilikom ponovnog polaganja MORA ISPUNITI NOVU PRIJAVNICU

.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: