Ispitni rokovi 2018./2019.


Polaznici mogu u ispitnim rokovima polagati ispite koje nisu polagali u razredu.

Ispit su dužni prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka.

Ukoliko se ne pristupi ispitu potrebno je ponovo prijaviti ispit za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).

 

DATUM

RAZREDNOG ISPITA (otvoreni rok)

VRIJEME ODRŽAVANJA

ISPITA

ZADNJI ROK

PRIJAVE ISPITA

13.09.2018.

15.00 sati

31.08.2018.

11.10.2018.

15.00 sati

28.09.2018.

15.11.2018.

15.00 sati

02.11.2018.

13.12.2018.

15.00 sati

30.11.2018.

17.01.2019.

15.10 sati

04.01.2019.

14.02.2019.

15.10 sati

01.02.2019.

14.03.2019.

15.10 sati

01.03.2019.

11.04.2019.

15.10 sati

22.03.2019.

16.05.2019.

15.10 sati

03.05.2019.

06.06.2019.

15.10 sati

24.05.2019.

12.09.2019.

15.00 sati

29.08.2019.

POLAZNICI UPISANI U ŠK. GODINU 2016./17. I 2017./18. MOGU U NAVEDENIM ISPITNIM ROKOVIMA POLAGATI POPRAVNE ISPITE I ISPITE KOJE NISU POLAGALI U RAZREDU     (u roku koji je odredio predavač).


 U OVIM ROKOVIMA POLAZNICI MOGU PRIJAVITI I POLAGATI NAJVIŠE ČETIRI ODSLUŠANA PREDMETA, S TIM DA DO ODREĐENOG DATUMA U REFERADU DOSTAVE PRIJAVE ZA ISPITE. Molimo polaznike koji su prijavili polaganje predmeta Hrvatski jezik da se jave u 15 sati predmetnom ispitivaču, prema rasporedu. Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela.

 

Polazniku koji je prijavio ispit a ne može pristupiti ispitu u roku za koji je ispit prijavio, prijavnica se poništava, pa prilikom ponovnog polaganja MORA ISPUNITI NOVU PRIJAVNICU.

.


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: